Ευφυής γεωργία: Μείωση του κόστους φυτοπροστασίας κατά 30% στα αμπέλια της Κύπρου

Πάνω από 15 ευρώ ανά στρέμμα η συνολική εξοικονόμηση από την εφαρμογή της τεχνολογίας

Στο χωριό Όμοδος, στη Λεμεσό της Κύπρου, η αμπελουργία και η οινοποιία έχουν ως συμμάχους την παράδοση και την καινοτομία, που συνδέουν το παρελθόν με το μέλλον. Γνώση και τεχνολογία οδηγούν στην ποιοτική αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων, στη μείωση του κόστους παραγωγής, καθώς και στην προστασία του αμπελιού από ασθένειες και εχθρούς.

Συγκεκριμένα, το οινοποιείο «Οίνου Γη», που δραστηριοποιείται από το 2017 στο παραδοσιακό «κρασοχώρι» της Λεμεσού, εφαρμόζει σύγχρονες τεχνολογίες με τις οποίες έχει καταφέρει να μειώσει τις απώλειες στην καλλιέργεια οινοποιήσιμων αμπελιών από το ωίδιο και τον περονόσπορο, καθώς και να εξοικονομήσει χρήματα από τη στοχευμένη εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Για το οινοποιείο, το οποίο εξάγει σε περισσότερες από 15 χώρες, η καινοτομία αποτελεί προτεραιότητα και είναι συνυφασμένη με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

Για να καταφέρει όλα τα παραπάνω, το «Οίνου Γη» συμμετείχε στο έργο «InternetOfGrapes: Αξιοποίηση υπηρεσιών Ευφυούς Γεωργίας στο οινοποιήσιμο αμπέλι». Στόχος του έργου ήταν η αξιοποίηση του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense της εταιρείας NEUROPUBLIC, το οποίο περιλαμβάνει αγρομετεωρολογικούς σταθμούς με αισθητήρες εδάφους και φυλλώματος και τεχνολογίες εφαρμογών για την ανάπτυξη ή/και προσαρμογή επιστημονικών προγνωστικών αλγορίθμων φυτοπροστασίας.

Τα παραπάνω είχαν ως στόχο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση δύο βασικών ασθενειών του οινοποιήσιμου αμπελιού, του περονόσπορου και του ωιδίου. Απώτερος σκοπός ήταν η πρόληψη / έγκαιρη διάγνωση των ασθενειών και, κατ’ επέκταση, η μείωση του κόστους παραγωγής στο οινοποιήσιμο αμπέλι, η μείωση των απωλειών από υποβαθμισμένη ποιότητα, λόγω προσβολών από ασθένειες, καθώς και η διασφάλιση σταθερής ποιότητας στους παραγόμενους οίνους.

Παροχή συμβουλών για την εμφάνιση των ασθενειών

Συγκεκριμένα, το οινοποιείο διαχειρίζεται μια μεγάλη, μη ενοποιημένη έκταση αμπελώνων, που απαιτεί συστηματική παρακολούθηση, δεδομένο που οδηγεί σε υψηλό κόστος διαχείρισης και συνεχείς κινδύνους από τη μη έγκαιρη διάγνωση ασθενειών. Στο πλαίσιο του έργου, λοιπόν, εγκαταστάθηκε σε αγροτεμάχια του οινοποιείου «Οίνου Γη» ένα λειτουργικό δίκτυο τριών αγρομετεωρολογικών σταθμών του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense.

Όπως εξηγεί στην «ΥΧ» ο Σάββας Μαλιώτης, από την εταιρεία Φιλαγροτική Συμβουλευτική Λτδ, η οποία συμμετείχε στο έργο ως συντονίστρια, «σκοπός του ήταν η έγκαιρη αντιμετώπιση δύο εκ των κυριότερων μυκητολογικών ασθενειών της αμπέλου (σ.σ. περονόσπορος και ωίδιο), που ευδοκιμούν στην ευρύτερη περιοχή του Όμοδου και προκαλούν σοβαρές απώλειες στο οινοποιήσιμο αμπέλι.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου υλοποίησης του έργου, πραγματοποιήθηκε προσαρμογή των αλγορίθμων πρόγνωσης των δύο αυτών ασθενειών στις μικροκλιματικές συνθήκες της περιοχής. Τις επόμενες δύο καλλιεργητικές περιόδους, και αφού οι αλγόριθμοι πρόγνωσης τέθηκαν με επιτυχία σε πλήρη λειτουργία, εκδόθηκαν οι αντίστοιχες συμβουλές για στοχευμένες επεμβάσεις κάλυψης της καλλιέργειας από περονόσπορο και ωίδιο».

Εξοικονόμηση χρημάτων

Κάνοντας έναν απολογισμό, ο Σάββας Μαλιώτης στάθηκε στα πολλαπλά οφέλη της χρήσης του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense για το οινοποιήσιμο αμπέλι στην περιοχή του Όμοδου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην εξοικονόμηση χρημάτων ανά εκτάριο, λόγω της εξάλειψης των περιττών επεμβάσεων κάλυψης που πραγματοποιούνταν κατά το παρελθόν σε συνδυασμό με τις στοχευμένες επεμβάσεις που έλαβαν χώρα τον δεύτερο και τον τρίτο χρόνο του έργου. «Εκτιμάται ότι μειώθηκε η χρήση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων –κυρίως θειαφιού– κατά 30%, που αντιστοιχεί σε 66,5 ευρώ/εκτάριο, ποσό που λαμβάνει υπόψη τόσο το κόστος σκευασμάτων όσο και τις εργατοώρες που απαιτούνται για την εφαρμογή της φυτοπροστασίας. Επίσης, λόγω της ψηφιοποίησης της διαδικασίας έχει εκτιμηθεί καθαρή μείωση του χρόνου απασχόλησης των γεωπόνων σε εργασίες επίβλεψης των αμπελιών κατά 31%. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αμοιβές των γεωπόνων ανέρχονται στα 13 ευρώ/ώρα, προκύπτει μείωση των εξόδων για επισκέψεις κατά 91 ευρώ/εκτάριο».

Όπως συνοψίζει ο κ. Μαλιώτης, «ως αποτέλεσμα της ψηφιακής εφαρμογής συστημάτων ευφυούς γεωργίας στο αμπέλι, έχει προκύψει συνολική εξοικονόμηση που υπολογίζεται σε 157,5 ευρώ/εκτάριο (σ.σ. 15,75 ευρώ/στρέμμα). Πέραν της μείωσης των εξόδων παραγωγής, η αξιοποίηση των συστημάτων ευφυούς γεωργίας είναι σημαντική, τόσο για τη βελτίωση σε περιβαλλοντικό επίπεδο, όσο και για την ελαχιστοποίηση των απωλειών (στοχευμένες επεμβάσεις – εισροές), ως αποτέλεσμα προσβολών που δύνανται να τύχουν καθυστερημένης αντιμετώπισης, ιδιαίτερα σε αμπελώνες με πολύ μεγάλες εκτάσεις, όπως αυτοί του οινοποιείου “Οίνου Γη”».

Αύξηση των πωλήσεων

Εκτός από τη μείωση του κόστους και την εξοικονόμηση των χρημάτων, τα οφέλη για το οινοποιείο «Οίνου Γη» από την εφαρμογή της τεχνολογίας είναι και η αύξηση των πωλήσεων που προέρχονται από τον τρόπο παραγωγής των προϊόντων του.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στην «ΥΧ», ο Γιάννης Παναγιώτου, εκπρόσωπος του «Οίνου Γη», «από μια μελέτη της τάσης αγοράς στο τομέα του οίνου, το καταναλωτικό κοινό εμφανίζει μια διαρκώς αυξανόμενη ευαισθησία στη βιολογική καλλιέργεια του αμπελιού, στην παραγωγή βιολογικών κρασιών ή μειωμένων επεμβάσεων, με απώτερο σκοπό την προστασία της υγείας του καταναλωτικού κοινού, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος».

Και συνεχίζει: «Το οινοποιείο “Οίνου Γη” παρουσίασε μια σημαντική αύξηση των πωλήσεων στα ανωτέρω target groups, ενώ παράλληλα αυξήθηκε η επισκεψιμότητα και το ενδιαφέρον των καταναλωτών για την εφαρμογή των συστημάτων ευφυούς γεωργίας στο οινοποιείο και στους αμπελώνες μας. Το οινοποιείο δίνει προτεραιότητα στις γηγενείς ποικιλίες της Κύπρου, όπως Ξυνιστέρι, Μαραθεύτικο, Γιαννούδι, Πρωμάρα, αλλά αξιοποιεί και τις διεθνείς ποικιλίες Shiraz, Merlot, Cabernet Sauvignon και Chardonnay».

Το έργο «InternetOfGrapes: Αξιοποίηση υπηρεσιών Ευφυούς Γεωργίας στο οινοποιήσιμο αμπέλι», υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, και συγκεκριμένα του Καθεστώτος 16.1 «Λειτουργία των Επιχειρησιακών Ομάδων για την υλοποίηση καινοτόμου έργου». Ο προϋπολογισμός του ανήλθε στα 88.575,31 ευρώ, με διάρκεια υλοποίησης τους 30 μήνες. Στο έργο συμμετείχαν υπό τη μορφή Επιχειρησιακής Ομάδας Καινοτομίας η εταιρεία Pentelitharia Plantations Ltd (αμπελουργός/οινοποιός με την επωνυμία «Οίνου Γη»), το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Κύπρου (ερευνητικός φορέας) και η Φιλαγροτική Συμβουλευτική Λτδ ως συντονίστρια του έργου.