Οι ευρωβουλευτές απαιτούν καλύτερη μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά

Τα κράτη-μέλη πρέπει να βελτιώσουν την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε απώλεια ζώων κατά τη μεταφορά, υποστήριξαν οι ευρωβουλευτές σε συζήτηση που έγινε στην Ολομέλεια.

Η συζήτηση εντάθηκε μετά και από το τελευταίο περιστατικό, που έλαβε χώρα σε πλοίο υπό ρουμάνικη σημαία στα τέλη Νοεμβρίου, όπου σχεδόν όλα τα ζώα που επέβαιναν σε αυτό πέθαναν.

Σε απάντηση, πολλοί βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάλεσαν τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την εφαρμογή των νόμων της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων, ενώ άλλοι ευρωβουλευτές ισχυρίστηκαν ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν επαρκεί για να αποφευχθούν περαιτέρω τραγωδίες.

Ο Ιταλός ευρωβουλευτής Χέρμπερτ Ντόρφμαν, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δήλωσε ότι είναι μερικές φορές απαραίτητο να μεταφέρονται ζώα ζωντανά, αλλά ισχυρίστηκε ότι οι μεταφορές αυτές πρέπει να σταματήσουν όταν γίνονται για λόγους οικονομίας, επειδή είναι φθηνότερη η σφαγή τους σε άλλη χώρα.

Η Φινλανδή ευρωβουλευτής Elsi Katainen, των Φιλελεύθερων, συμφώνησε με την άποψη αυτή, αλλά είπε ότι αυτό απαιτεί από τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων. Πολλοί ευρωβουλευτές από διαφορετικά κόμματα υποστήριξαν την πλήρη απαγόρευση της μεταφοράς ζώντων ζώων.

Απάντηση της Κομισιόν

Η επίτροπος της ΕΕ για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, δήλωσε ότι οι ρουμανικές κτηνιατρικές αρχές ενέκριναν τη μεταφορά των προβάτων με το ρουμάνικο πλοίο και την εποπτεία της αποστολής των ζώων, θεωρώντας ότι οι διαθέσιμες απαιτήσεις χώρου που καθορίζονται στο δίκαιο της ΕΕ τηρήθηκαν πλήρως. Ωστόσο παραδέχτηκε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως αποδείχτηκε εκ του αποτελέσματος, η μεταφορά δεν ήταν σωστή.

Τον Σεπτέμβριο, η Επιτροπή διενήργησε έλεγχο στη Ρουμανία σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη διάρκεια των θαλάσσιων μεταφορών και η επίτροπος δήλωσε ότι αυτή η έκθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και θα δημοσιοποιηθεί μόλις είναι έτοιμη. Τέλος, δήλωσε ότι εφόσον διαπιστωθεί ότι η Ρουμανία παραβίασε το δίκαιο της ΕΕ και δεν διορθώσει την κατάσταση, θα κληθεί να αντιμετωπίσει τεράστια πρόστιμα.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στην τελευταία του συνεδρίαση στα μέσα Δεκεμβρίου, υιοθέτησε νέα θέση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η καλή διαβίωση των ζώων θα αποτελέσει σημαντικό μέρος της βιώσιμης ζωικής παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε την ανάγκη βελτίωσης της μεταφοράς ζώων σε μεγάλες αποστάσεις και κάλεσε την Επιτροπή να επικαιροποιήσει την υφιστάμενη νομοθεσία για την ενίσχυση της αποτελεσματικής επιβολής της, μεταξύ των αρχών των κρατών μελών της ΕΕ καθώς και των χωρών εκτός αυτής.

Εστίαση της νέας στρατηγικής της ΕΕ

Η κα Κυριακίδου δήλωσε στους ευρωβουλευτές ότι η αναθεώρηση της νομοθεσίας για την καλή μεταχείριση των ζώων θα αποτελέσει μέρος της νέας στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο τραπέζι» της ΕΕ, η οποία στοχεύει στη δημιουργία βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων τροφίμων.

Αναγνώρισε ότι προηγούμενες επιθεωρήσεις της Επιτροπής σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές ζώντων ζώων έδειξαν μια κατάσταση «πολύ ανησυχητική», με ορισμένα κράτη-μέλη να μην ανταποκρίνονται στα πρότυπα που θεσπίζει η νομοθεσία της ΕΕ.

Η Επίτροπος δήλωσε ότι η έγκριση σκαφών και εξειδικευμένης κατάρτισης για τη μεταφορά ζώντων ζώων ήταν δύο βασικοί τομείς που η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα μπορούσαν να βελτιώσουν.

«Δεν υπάρχει ρύθμιση για την ενημέρωση των κτηνιατρικών αρχών σχετικά με τα προβλήματα που εντοπίζονται από επιθεωρητές σε άλλες χώρες της ΕΕ», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό είναι κάτι που η Επιτροπή ελπίζει να βελτιώσει με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα.