Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Συμπράξεις καινοτομίας για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό

Τις 63 περιφέρειες, τις επτά πόλεις και τα τέσσερα κράτη-μέλη που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου «Συμπράξεις για την περιφερειακή καινοτομία», μιας πρωτοβουλίας που αναπτύχθηκε από κοινού με την Επιτροπή των Περιφερειών, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι η περιφέρεια που επιλέχτηκε από την Ελλάδα. Η συμμετοχή στο πιλοτικό έργο προϋποθέτει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, την ανάπτυξη από κοινού και τη δοκιμή εργαλείων που επιτρέπουν την κινητοποίηση πολλαπλών πηγών χρηματοδότησης και την προώθηση πολιτικών, καθώς και τη σύνδεση περιφερειακών και εθνικών προγραμμάτων με πρωτοβουλίες της ΕΕ για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό.

Οι συμπράξεις αυτές και οι συνεργασίες θα ληφθούν υπόψη στο νέο θεματολόγιο καινοτομίας για την Ευρώπη, όπου η καινοτομία αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα του μετασχηματισμού προς τη βιωσιμότητα, συνδέοντας τις τοπικές στρατηγικές με τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο αναλυτικά, οι συμμετέχοντες στο πιλοτικό έργο θα εξετάσουν τις νέες συμπράξεις για την περιφερειακή καινοτομία με βάση το έγγραφο «Partnership for Regional Innovation Playbook» (Εγχειρίδιο συμπράξεων για την περιφερειακή καινοτομία), ένα αρχικό έγγραφο καθοδήγησης που δημοσιεύτηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών.

Σύμφωνα με την επίτροπο Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, Μαρίγια Γκαμπριέλ, «για να οικοδομήσουμε οικονομίες ισχυρότερες και καθαρότερες και κοινωνίες δικαιότερες θα πρέπει να θέσουμε την καινοτομία στο επίκεντρο του θεματολογίου πολιτικής της ΕΕ. Για να επιτύχουμε τον στόχο της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, χρειαζόμαστε καινοτομία σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε χώρα, εξασφαλίζοντας τη μεταξύ τους σύνδεση».