Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 1 δισ. ευρώ μέχρι τις 26 Ιανουαρίου

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 1 δισ. ευρώ μέχρι τις 26 Ιανουαρίου

Ανοιχτή Μέχρι τις 26 Ιανουαρίου 2021 θα παραμείνει η πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 1 δισ. ευρώ για έργα καινοτομίας που αντιμετωπίζουν την κλιματική κρίση και συμβάλλουν στην προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας της Ευρώπης, σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα «Horizon 2020» πρόσκληση υποβολής προτάσεων, θα δώσει ώθηση στην Ευρώπη, μετατρέποντας τις πράσινες προκλήσεις σε ευκαιρίες καινοτομίας.

Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης αναμένεται να αποδώσουν αποτελέσματα με απτά οφέλη σε οκτώ θεματικούς τομείς που αντικατοπτρίζουν τους βασικούς άξονες εργασίας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας:

✱ Aύξηση των κλιματικών φιλοδοξιών.

✱ Καθαρή, οικονομικά προσιτή και ασφαλής ενέργεια.

✱ Βιομηχανία για μια καθαρή και κυκλική οικονομία.

✱ Κτήρια αποδοτικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας και πόρων.

✱ Bιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα.

✱ Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο».

✱ Βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα.

✱ Περιβάλλον μηδενικής ρύπανσης, απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες.

Επίσης, αναμένεται να ωφελήσουν και δύο οριζόντιους τομείς – ενίσχυση της γνώσης και ενδυνάμωση των πολιτών, που προσφέρουν μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική για την επίτευξη των μετασχηματισμών που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Βραβεία για τις αγροτικές περιοχές

Εκτός, όμως από την παραπάνω πρόσκληση, ανοιχτή μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2021 θα είναι και η πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αγροτική Ανάπτυξη (ENRD) με τίτλο «Rural Inspiration Awards 2021: Our Rural Future».

Η τρίτη έκδοση των βραβείων του ENRD για τις αγροτικές περιοχές έχει ως θέμα «Το αγροτικό μας μέλλον» σύμφωνα με το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές που θα αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε στενή διαβούλευση με τους αγροτικούς φορείς, τις εθνικές και περιφερειακές αρχές.

Οι τέσσερις θεματικές κατηγορίες του διαγωνισμού σχετίζονται με την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών ως προς το περιβάλλον, την ψηφιοποίηση, τη βιωσιμότητα και την κοινωνία. Θα υπάρχει επίσης μια κατηγορία Δημοφιλούς Ψηφοφορίας, η οποία θα απονεμηθεί και θα αποφασιστεί μέσω ενός διαδικτυακού συστήματος ψηφοφορίας. Τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα και οι Εθνικές Μονάδες Υποστήριξης μπορούν να υποβάλουν καταχωρίσεις από το κράτος-μέλος τους πριν από τις 18 Ιανουαρίου 2021.