Οι Ευρωπαίοι αγρότες λένε την άποψή τους για την ευφυή γεωργία

Η κατανόηση των αναγκών, των ενδιαφερόντων, των προβλημάτων και των προσδοκιών των αγροτών σχετικά με την υιοθέτηση και τη χρήση των τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας είναι ο στόχος της έρευνας που πραγματοποιεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Demeter, καλώντας τους Ευρωπαίους αγρότες να συμμετέχουν σε αυτήν.

Ως αποτέλεσμα, το πρόγραμμα μπορεί να συνεισφέρει στο σύνολο γνώσεων σχετικά με αυτές τις τεχνολογίες, αλλά και να διασφαλίσει ότι οι απόψεις των αγροτών θα ληφθούν υπόψη στη δημιουργία νέων λύσεων.

Επίσης, οι αγρότες θα έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας μέσω της ιστοσελίδας του έργου, τα οποία θα παρουσιαστούν και σε διεθνή συνέδρια και σε σχετικές επιστημονικές και μη δημοσιεύσεις.

Εκτός των άλλων, τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στους φορείς πολιτικής της ΕΕ, με στόχο την υιοθέτηση προγραμμάτων για την καλύτερη υποστήριξη των αγροτών στην υιοθέτηση τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας.

Το πρόγραμμα Demeter στοχεύει στην ενδυνάμωση των αγροτών και των αγροτικών συνεταιρισμών μέσα από την απόκτηση νέας γνώσης και τη διευκόλυνση της ενημέρωσης ή της απόκτησης μηχανημάτων και εργαλείων ευφυούς γεωργίας.

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε ενδιαφερόμενο, αλλά και για τη συμμετοχή στην έρευνα, είναι διαθέσιμες στην ομώνυμη ιστοσελίδα του προγράμματος.