Ευρυτανία: Οι φοιτητές μαθαίνουν από τη φύση

Μέσα από ένα πρότυπο εργαστήρι οικολογικής προσέγγισης του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι φοιτητές του Τμήματος διευρύνουν το πεδίο του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών τους.

Με τη συνδρομή των καθηγητών τη σχολής και μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον των Αγράφων και άλλων περιοχών, με πλούσια βιοποικιλότητα, γνώρισαν από κοντά πολλά είδη της περιοχής, τα οποία κατέταξαν σε αντίστοιχες ομάδες.

Η άνοιξη βοηθά σημαντικά σε αυτές τις δράσεις, γιατί οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά ένα μεγάλο πλήθος φυτών ώστε να αξιολογήσουν καλύτερα τις ιδιαιτερότητές τους, αλλά και τα ειδικά χαρακτηριστικά.

Όπως μας εξηγεί ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, καθηγητής της σχολής, «στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να εναρμονιστούν καλύτερα η θεωρία με τη διαχείριση του οικοσυστήματος. Στόχος μας, επίσης, είναι να αξιολογήσουμε τα είδη που παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον για τη βόσκηση των ζώων».

Οι δράσεις του τμήματος συνεχίζονται και στις Πρέσπες, όπου παρακολουθούν ένα τοπικό υγροτοπικό οικοσύστημα, παραποτάμιων και παραλίμνιων υδρολογικών συμπεριφορών, ώστε να εμπεδώσουν περισσότερο στην πράξη το γνωστικό τους αντικείμενο.

Τέλος, η Σχολή Δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος του Καρπενησίου μετέχει ενεργά σε διάφορες ενημερωτικές εκδηλώσεις που έχουν σχέση με την προστασία των δασών από την κλιματική αλλαγή. Στις ενημερωτικές εκδηλώσεις συμμετέχουν και δημόσια ΙΕΚ, που έχουν ειδικότητες σχετικές με τη δασική προστασία.