Τα ευτράπελα με το τέλος επιτηδεύματος

της Φωτεινής Μακρή, Λογίστρια – φοροτεχνικός

Με τον ν. 4714/2020, που ψηφίστηκε στις 21/8/2020, και συγκεκριμένα στο άρθρο 8, νομοθετήθηκε η αναστολή του τέλους επιτηδεύματος αγροτών και αλιέων για το φορολογικό έτος 2019, ενώ με τη διάταξη Ε2140/2020 δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες. Η προαναφερθείσα διάταξη αναφέρει ότι σε περίπτωση που έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 και έχει εκκαθαριστεί χωρίς να ληφθεί υπόψη η ως άνω εξαίρεση από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος, οι υπόχρεοι υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς διόρθωση κάποιου πεδίου και χωρίς την επιβολή τυχόν κυρώσεων. Παρ’ όλα αυτά, οι αγρότες αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την εξαίρεση, αφού και κατά την τροποποίηση η εικόνα παραμένει ίδια. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα και αναστάτωση για όσους χρειαστούν να είναι φορολογικά ενήμεροι, εφόσον στην προσωποποιημένη πληροφόρηση η οφειλή παραμένει. Ακόμη, οι διατάξεις αναφέρουν ότι για όσους φορολογούμενους φυσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τον μηδενισμό του τέλους επιτηδεύματος, το β’ δεκαπενθήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία η επανεκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Για την αποφυγή αναστάτωσης συνιστάται υπομονή, ώστε να μπορέσουν οι τεχνικές υπηρεσίες του υπουργείου να διευθετήσουν το ζήτημα. Όσοι χρειάζονται φορολογική ενημερότητα, μπορούν να αποπληρώσουν την «οφειλή», η οποία θα τους επιστραφεί με την επανεκκαθάριση.

Προκαταβολή φόρου

Το χρονικό όριο των δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2019 έφτασε στο τέλος του σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, αλλά οι τροποποιητικές για τη μείωση ή απαλλαγή από την προκαταβολή φόρου μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου. Οι φορολογούμενοι λαμβάνουν στο My taxis ειδοποίηση για τη μείωση ή την απαλλαγή αυτής και προτροπή να προβούν σε τροποποιητική δήλωση. Ο υπολογισμός της μείωσης θα γίνει βάσει της πτώσης τζίρου στο πρώτο εξάμηνο του 2019, όπως αυτή φαίνεται από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Το ποσό του τζίρου που θα λαμβάνεται υπόψη θα είναι αυτό που δηλώνεται στον κωδικό 312 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. Φτάνοντας στην καταληκτική ημερομηνία πληρωμής δόσης του φόρου εισοδήματος (31/08/2020) οι φορολογούμενοι ζητούν νέο εκκαθαριστικό άρα και τροποποιητική δήλωση ώστε να αφαιρεθεί η διαφορά.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που δεν θα δουν το εκκαθαριστικό τους να μειώνεται, εφόσον δεν είχαν μείωση τζίρου βάσει των στοιχείων που έχει η ΑΑΔΕ από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Αυτές οι περιπτώσεις δεν χρειάζεται να προβούν σε τροποποιητική δήλωση, εκτός αν τους έχει καταλογιστεί τέλος επιτηδεύματος. Στη νομοθετική ρύθμιση συμπεριλαμβάνονται και όσοι αγρότες λόγω χαμηλού τζίρου είναι στο καθεστώς μικρών επιχειρήσεων (απαλλασσόμενο του ΦΠΑ). Τα στοιχεία για την πτώση τζίρου σε αυτή την περίπτωση αντλούνται απ’ την φορολογική δήλωση.