Φωκίδα: Σε νέα γραφεία το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Τα εγκαίνια των νέων γραφείων του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, πραγματοποίησε πρόσφατα ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, όπως επίσης και στελέχη του χώρου.

Σύμφωνα με τον κ. Σπανό, «η σύγχρονη αυτή δομή έρχεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής ανάπτυξης, σε έναν τόπο με τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χώρος αυτός παραχωρήθηκε από τον Δήμο Δωρίδας και η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση στην ανάπτυξη
του πρωτογενούς τομέα της περιοχής.