Φορολογικές δηλώσεις 2020: Τι πρέπει να κάνουν οι αγρότες αν ο κωδικός 037-38 είναι…κενός

Τι πρέπει να κάνουν οι αγρότες αν το «κελί» στο Ε1 που δίνει την έκπτωση φόρου δεν είναι προσυμπληρωμένο

της Φωτεινής Μακρή, Λογίστριας-Φοροτεχνικού

Με την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και καθώς αρκετοί παραγωγοί αρχίζουν σιγά-σιγά να μπαίνουν στη διαδικασία συμπλήρωσης, θεωρούμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ορισμένα βασικά σημεία που έχουν να κάνουν με τη «διασφάλιση» της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη. Μιας ιδιότητας που, όπως γνωρίζουμε, οδηγεί στην πολυπόθητη (ακόμα περισσότερο στις δύσκολες μέρες που διανύουμε) έκπτωση φόρου από 1.900 έως 2.100 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων.

Τις προηγούμενες μέρες, υπήρξαν κάποιες μαρτυρίες από αγρότες ότι ο περίφημος κωδικός 037-038 του Ε1 (ο οποίος προσδιορίζει αν κάποιος είναι ή όχι κατ’ επάγγελμα αγρότης) δεν ήταν προσυμπληρωμένος, σε αντίθεση με πέρυσι. Κατά συνέπεια, υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να φορολογηθούν ουσιαστικά σαν ελεύθεροι επαγγελματίες, από το πρώτο ευρώ. Τέτοια «κρούσματα» πράγματι παρατηρούνται κάθε χρόνο. Φυσικά, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και δίχως να γνωρίζουμε την εισοδηματική κατάσταση και τα επιμέρους δεδομένα (π.χ. χρόνος απασχόλησης στην αγροτική δραστηριότητα), είναι δύσκολο να πούμε με κατηγορηματικό τρόπο γιατί μπορεί να έχει συμβεί αυτό.

Εγγραφή κάθε χρόνο

Ωστόσο, εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι (π.χ. αύξηση εισοδημάτων από άλλες πηγές, ώστε πλέον το μη αγροτικό εισόδημα να ξεπερνά το 50% του συνολικού), μια πολύ πιθανή εξήγηση μπορεί να είναι η «παράλειψη» του παραγωγού να υποβάλει αίτηση για ανανέωση της εγγραφής του ως κατ’ επάγγελμα αγρότη στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), που τηρεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τονίζουμε εδώ ότι το εν λόγω Μητρώο ανανεώνεται διαρκώς και από αυτό αντλεί αυτόματα η εφορία τα δεδομένα για το «κλικάρισμα» ή μη του επίμαχου κωδικού. Μόνο για τους νεοεισερχόμενους αγρότες η εγγραφή έχει διετή ισχύ. Όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να επικαιροποιούν ετησίως την εγγραφή τους στο σύστημα.

Σε γενικές γραμμές, όλα τα ενήλικα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα ή έχουν αγροτική εκμετάλλευση έχουν υποχρέωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ. Από εκεί και πέρα, η ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη δεν πρέπει να συγχέεται με την ένταξη σε κάποιο καθεστώς ΦΠΑ (ασχέτως αν υπάρχει αυτή η υποχρέωση).

Ως επαγγελματίας αγρότης χαρακτηρίζεται κάποιος που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο και πληροί σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

✱ Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.

✱ Ασχολείται κατά τουλάχιστον 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του.

✱ Από το συνολικό του εισόδημα, το 50% τουλάχιστον είναι αγροτικό.

✱ Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

✱ Τηρεί λογιστικά βιβλία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Εφόσον ισχύουν όλα τα παραπάνω, ο φορολογούμενος θα δει λογικά τον κωδικό 037-038 «κλικαρισμένο», που σημαίνει ότι, έχοντας δαπανήσει ένα μέρος του εισοδήματός του με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, μπορεί να λάβει την προβλεπόμενη έκπτωση. Αν, παρ’ όλα αυτά, ο κωδικός δεν είναι προσυμπληρωμένος, ο αγρότης θα πρέπει να απευθυνθεί στο ΚΕΠΠΥΕΛ της περιοχής του (σ.σ. το προηγούμενο διάστημα, με τους περιορισμούς που συνόδευαν την καραντίνα, η διαδικασία ήταν σαφώς πιο δύσκολη και χρονοβόρα) και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να «φανεί» στο σύστημα ως κατ’ επάγγελμα αγρότης.

Τα δικαιολογητικά για τη βεβαίωση

Η βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ χορηγείται κατόπιν αίτησης και προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, αφού πρώτα ενημερωθεί η εγγραφή.

Τα συνήθη δικαιολογητικά είναι:

✱ Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο για φυσικά πρόσωπα και καταστατικό για νομικές μορφές.

✱ Ασφαλιστική ενημερότητα ή βεβαίωση ασφάλισης.

✱ Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.

✱ Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικό της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

✱ Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του αντίστοιχου έτους της δήλωσης εισοδήματος.

✱ Αίτηση στην Υπηρεσία.

Πέραν των ανωτέρω, μπορεί να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά για ιδιαίτερες περιπτώσεις, π.χ. αποδεικτικά κατοχής αγροτικής εκμετάλλευσης, βεβαίωση ενσήμων σε περίπτωση έμμισθης απασχόλησης πέραν της αγροτικής, άδεια παραμονής ή πράσινη κάρτα αν πρόκειται για αλλοδαπούς κ.ά.