Φορολογικές δηλώσεις 2021: Διευκρινίσεις για νεοεισερχόμενους, συνταξιούχους και όσους δεν έχουν κλικαρισμένους τους κωδικούς 037-038

Εγκύκλιο με την οποία δίνεται μια σειρά κρίσιμων διευκρινίσεων ενόψει της υποβολής των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μεταξύ άλλων, στην εγκύκλιο που υπογράφεται από τον γεν. γραμματέα, Γιώργο Στρατάκο, σημειώνεται ότι το Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων έχει διαβεβιάσει στην ΑΑΔΕ αρχείο με τους επαγγελματίες αγρότες, προκειμένου να προσυμπληρωθούν οι κωδικοί 037-038 στο έντυπο Ε1, ώστε κατά την εκκαθάριση των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, να αποδοθεί η προβλεπόμενη έκπτωση φόρου.

Οι επαγγελματίες αγρότες για τους οποίους δεν έχουν προσυμπληρωθεί οι κωδικοί 037- 038 στο έντυπο Ε1, κατά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 και πληρούν τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αγρότη, μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (Τ.Α.Α.Ε.), τα οποία κατόπιν διοικητικού ελέγχου θα χορηγούν τη βεβαίωση του επαγγελματία αγρότη από την ψηφιακή εφαρμογή.

Επίσης οι νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα στους οποίους έχει χορηγηθεί βεβαίωση εντός τους έτους 2021, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή των ΑΦΜ στην ΑΑΔΕ για περαιτέρω έλεγχο και την απόδοση της έκπτωσης φόρου είναι η υποβολή τις ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος 2020.

Εξάλλου, όπως σημειώνεται επίσης στην εγκύκλιο, στο αρχείο των επαγγελματιών αγροτών που έχει αποσταλεί στην ΑΑΔΕ συμπεριλαμβάνεται και η κατηγορία των συνταξιούχων ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ), οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αγρότη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 329/78917/05-06-2018 (B΄ 2090) ΚΥΑ.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο