Εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής 9% για αγρότες, από φέτος το 10% για συνεταιρισμούς

-Διαφήμιση-

Νέο φορολογικό τοπίο για αγρότες και συνεταιρισμούς σκιαγραφεί το νομοσχέδιο που έδωσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Οικονομικών με στόχο να ψηφισθεί εντός του μήνα και να τεθεί σε εφαρμογή από το αμέσως επόμενο έτος.

Μεταξύ άλλων, καθιερώνεται νέος εισαγωγικός συντελεστής 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, με το 22% να ισχύει για τα εισοδήματα του αμέσως επόμενου κλιμακίου 10.000 έως 20.000 ευρώ. Από τα επόμενα κλιμάκια και πάνω, οι συντελεστές μειώνονται κατά 1% – σε σχέση με σήμερα- με αποτέλεσμα η νέα κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα να διαμορφώνεται ως εξής:  

Εισόδημα (σε ευρώ)             Συντελεστής φόρου
Έως 10.000                                   9%

10.001-20.000                              22%

20.001-30.000                              28%

30.001-40.000                              36%

40.001 και άνω                             44%        

Η έκπτωση φόρου για κατ’ επάγγελμα αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους ξεκινά από 777 ευρώ και σε συνδυασμό με τον νέο χαμηλό εισαγωγικό συντελεστή οδηγεί σε αφορολόγητο 8.636 ευρώ για τους φορολογούμενους δίχως προστατευόμενα τέκνα.

Για όσους έχουν ένα παιδί η έκπτωση είναι 810 ευρώ (αφορολόγητο 9.000 ευρώ), για δύο παιδιά 900 ευρώ (αφορολόγητο 10.000 ευρώ), για τρία παιδιά 1.120 ευρώ (αφορολόγητο 11.000 ευρώ) και για τέσσερα παιδιά 1.340 ευρώ (αφορολόγητο 12.000 ευρώ). Για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο η έκπτωση προσαυξάνεται κατά 220 ευρώ. H έκπτωση φόρου θα χορηγείται ακέραια σε όσους έχουν εισοδήματα έως 12.000 ευρώ ενώ από εκεί και πάνω θα «ψαλιδίζεται» κατά 20 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος.

Σημειωτέον εδώ ότι όλοι οι φορολογικοί συντελεστές ισχύουν για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν από 1/1/2020 και μετά.

Hλεκτρονικές δαπάνες 30% με πλαφόν 20.000 ευρώ

Όλοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει πλέον να συγκεντρώνουν ποσοστό ηλεκτρονικών αποδείξεων (δηλαδή δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) έως το 30% του πραγματικού (και όχι του τεκμαρτού) εισοδήματός τους, από το οποίο θα αφαιρείται η εισφορά αλληλεγγύης.

Εξακολουθεί να επιβάλλεται «ποινή» φόρου 22% στο υπολειπόμενο ποσό για όσους δεν συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες ηλεκτρονικές δαπάνες. Μπαίνει ωστόσο πλαφόν 20.000 ευρώ στο συνολικό ποσό των e- αποδείξεων ενώ για τους φορολογούμενους που έχουν υποστεί κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού το όριο αυτό τίθεται στα 5.000 ευρώ.

Το σχετικό απόσπασμα του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής:

«Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ορίζεται σε ποσοστό 30% του πραγματικού εισοδήματος (και όχι του τεκμαρτού εισοδήματος) που προέρχεται από μισθωτή εργασία – συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα και μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) δαπανών. Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α.
Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της κλίμακας της παραγράφου 1 προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).
Στο φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός, το όριο δαπανών του πρώτου εδαφίου της παρούσας περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 € ) δαπανών».

Συντελεστής 10% για συνεταιρισμούς

Με το νέο νομοσχέδιο καθιερώνεται επίσης φορολογικός συντελεστής 10% για τα κέρδη που αποκτούν οι συνεταιρισμοί.

Μάλιστα ο συντελεστής αυτός θα ισχύσει από τη χρήση του 2019.

Αντίστοιχα χαμηλώνει στο 24% (από 28%) ο συντελεστής για τα κέρδη των επιχειρήσεων, επίσης από την φετινή χρήση.

-Διαφήμιση-