Φθηνότερο και πιο γευστικό κρασί με την ευφυή γεωργία

αισθητήρες σε αμπελώνες στην Ισπανία
-Διαφήμιση-

Έ ξυπνα εργαλεία διαχείρισης του περιβάλλοντος, αισθητήρες και υπερυπολογιστές μπορούν να δώσουν φθηνότερο και πιο γευστικό κρασί. Αυτή είναι η εκτίμηση ενός προγράμματος ευφυούς γεωργίας που αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες, με σκοπό να παράγει κρασί χαμηλού κόστους, αλλά και καλύτερης γευστικής ποιότητας. Επικεφαλής του έργου είναι η ομάδα Τηλεπικοινωνιακών Λογισμικών και Συστημάτων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ερευνών Waterford στην Ιρλανδία (TSSG). Για τις ανάγκες του έργου έχουν εγκατασταθεί αισθητήρες σε αμπελώνες στην Ισπανία και τα δεδομένα που παράγονται αποστέλλονται σε έναν υπερυπολογιστή, ο οποίος παρακολουθεί τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή και δημιουργεί ειδοποιήσεις για τις καιρικές συνθήκες που ενδέχεται να βλάψουν την καλλιέργεια του αμπελιού.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικό παράδειγμα χρήσης των τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας και ιδιαίτερα για τη χρήση υπερυπολογιστών για την αξιοποίηση των μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των μελλοντικών γεωργικών πρακτικών», δήλωσε ο Δρ Sasitharan Balasubramaniam, διευθυντής έρευνας στο TSSG.

Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα Cybele, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προβλέπει ότι οι γεωργοί, οι σύμβουλοι και οι ακαδημαϊκοί επιστήμονες συνεργάζονται για τρία χρόνια, προκειμένου να μειώσουν τα απόβλητα τροφίμων, να βελτιώσουν την καλή μεταχείριση των ζώων και να αυξήσουν την ποιότητα και την απόδοση στην παραγωγή τροφίμων στην ΕΕ. Το πρόγραμμα Cybele εξετάζει πέντε περιπτωσιολογικές μελέτες με βάση τις καλλιέργειες, καθώς και τέσσερις στο ζωικό κεφάλαιο με δύο από αυτές να αφορούν τα ψάρια και οι άλλες δύο την εκτροφή χοίρων.

-Διαφήμιση-