Φτιάχνοντας φωλιές για το Κιρκινέζι

Δράση για το Κιρκινέζι, που απειλείται με εξαφάνιση, αναλαμβάνει ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Σκοπός των παρεμβάσεων είναι η αύξηση του πληθυσμού του Κιρκινεζιού Falco naumanni στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, ώστε να επιτευχθεί η παρουσία ενός βιώσιμου μεγέθους πληθυσμού και να εξαλειφθεί ο κίνδυνος εξαφάνισης του είδους στην ευρύτερη περιοχή.

Το Κιρκινέζι είναι ένα μικρόσωμο γεράκι που ξεχειμωνιάζει στην Αφρική και έρχεται στην Ελλάδα την άνοιξη για να φωλιάσει και να μεγαλώσει τα μικρά του. Χαρακτηρίζεται ως «Τρωτό», σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο για τα Ζώα της Ελλάδας, και συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/147/ΕΚ για τα άγρια πτηνά. Καθώς το Κιρκινέζι φωλιάζει εντός οικισμών σε στέγες παλιών σπιτιών και τρύπες πέτρινων τοίχων, η παροχή κατάλληλων θέσεων φωλεοποίησης με τοποθέτηση τεχνητών φωλιών είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Στο πλαίσιο προσπάθειας εδραίωσης του πληθυσμού του Κιρκινεζιού στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, ο Φορέας Διαχείρισης σχεδίασε ένα πρόγραμμα τοποθέτησης νέων τεχνητών φωλιών που συνδυάζεται με τον καθαρισμό αυτών και των υφιστάμενων, σε οικισμούς που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου. Αρχικά, ο Φορέας Διαχείρισης προμηθεύτηκε, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, 100 ξύλινες τεχνητές φωλιές, από τις οποίες ήδη έχει τοποθετήσει 80 μέχρι σήμερα, σε διάφορα κτήρια.