Φτωχότερος όλων ο Έλληνας αγρότης, παρά την αύξηση του αγροτικού εισοδήματος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενδιάμεσης Έκθεσης 2018 της ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση, ο αγρότης είναι ο χαμηλότερα αμειβόμενος, με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 607 ευρώ. Τα παραπάνω στοιχεία δημοσιεύονται την ίδια στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει σε έκθεσή της ότι το αγροτικό εισόδημα στην ΕΕ παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Ωστόσο η Ελλάδα παραμένει στις χαμηλότερες θέσεις των δεικτών αγροτικού εισοδήματος, τόσο ανά γεωργική εκμετάλλευση όσο και σε επίπεδο μέσου εισοδήματος ανά μονάδα εργασίας.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι τα στοιχεία της έκθεσης καλύπτουν τα έτη 2014 και 2015 και πανευρωπαϊκά παρουσιάζουν μια θετική εξέλιξη σε σχέση με την πτώση που καταγράφηκε για το 2013. Αυτό που σημειώνει πάντως η έκθεση είναι ότι υπάρχει μεγάλο εύρος ως προς τη δομή και την αξία των εκμεταλλεύσεων, ενώ αξιοσημείωτες είναι οι διαφορές που παρουσιάζονται στον αριθμό ατόμων που εργάζονται ανά γεωργική εκμετάλλευση. Από τα 12,4 άτομα που εργάζονται κατά μέσον όρο ανά εκμετάλλευση στη Σλοβακία, φτάνουμε στον κατώτατο αριθμό του 1,1 ατόμου στην Ελλάδα.

Στα χαμηλά η Ελλάδα, μεγάλες ανισότητες εντός ΕΕ

Χαμηλά βρίσκεται η χώρα μας και στους εισοδηματικούς δείκτες που παρουσιάζονται στην έκθεση με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη Στερεά Ελλάδα, τα νησιά Αιγαίου και την Κρήτη όπου το μέσο εισόδημα ανά μονάδα εργασίας βρίσκεται κάτω από το όριο των 10.000 ευρώ. Στον αντίποδα, τα υψηλότερα αγροτικά εισοδήματα εντοπίζονται σε χώρες και περιοχές όπως η Δανία, η Λομβαρδία (Βόρεια Ιταλία), περιοχές της Βόρειας Γαλλίας και της Βορειοδυτικής Γερμανίας. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί η άνιση κατανομή του αγροτικού εισοδήματος εντός ΕΕ, ο οποίος αντικατοπτρίζεται σε μια σειρά δεικτών που σχετίζονται με το εισόδημα του αγρότη.  Για παράδειγμα ενώ μόλις 5% των εκμεταλλεύσεων ξεπερνά το επίπεδο του εισοδήματος των 75.000 ευρώ ανά μονάδα εργασίας, το 50% βρισκόταν κάτω από τα 17.500 ευρώ. Αναλυτικότερα στοιχεία της έκθεσης για το αγροτικό εισόδημα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.