Φυτοπροστασία: Η Κομισιόν υιοθετεί αυστηρότερα όρια MRL για την προστασία των επικονιαστών

Νέους κανόνες υιοθέτησε στις αρχές του Φεβρουαρίου η Κομισιόν, οι οποίοι μόλις τεθούν σε εφαρμογή θα μειώνουν τα όρια μέγιστων επιπέδων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα (τα λεγόμενα MRLs) για δύο συγκεκριμένες δραστικές ουσίες (κλεοθειανιδίνη και θειαμεθοξάμη), που αποτελούν απειλή για τις μέλισσες και συμβάλλουν στην παγκόσμια μείωση των πληθυσμών τους.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια πρόσφατης απόφασης του Δικαστηρίου της ΕΕ που αναμένεται να τερματίσει τις πρακτικές έκτακτης χορήγησης αδειοδοτήσεων (κατά παρέκκλιση, όπως ονομάζονται) σε ουσίες νεονικοτινοειδών που έχουν μάλιστα απαγορευτεί.

Οι νέοι κανόνες για τα MRLs αυτών των ουσιών θα πέσουν στο χαμηλότερο δυνατό ποσοστό που μπορούν να ανιχνευθούν με τις πιο προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους. Τα νέα όρια θα ισχύουν τόσο για όλα τα τρόφιμα που παράγονται εντός ΕΕ, όσο και για τα εισαγόμενα τρόφιμα και ζωοτροφές.

Η επίτροπος για τη Δημόσια Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, δήλωσε: «Όταν αναφερόμαστε στη χρήση και στους κινδύνους από τα φυτοφάρμακα, είμαστε σαφείς ως προς τη δέσμευσή μας για την προστασία της υγείας των συμπολιτών μας και του περιβάλλοντος. Οι σημερινές πρωτοβουλίες, που αφορούν και τις εισαγωγές τροφίμων, έρχονται να χτίσουν στην απόφαση απαγόρευσης αυτών των δύο ουσιών νεονικοτινοειδών που ισχύει από το 2018 για εξωτερική χρήση. Για πρώτη φορά, τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια υπολειμμάτων θα απομειωθούν για την προστασία των επικονιαστών και του περιβάλλοντος. Παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας στην στρατηγική F2F για μετάβαση προς πιο βιώσιμα διατροφικά συστήματα».

Τα νέα μέτρα αναμένεται να εφαρμοστούν στα εισαγόμενα προϊόντα από το 2026.