Στο Γαρδίκι Δυτικής Φθιώτιδας το 8ο θερινό σχολείο Τζουμέρκων και ΝΑ Πίνδου

Από τις 22 Αυγούστου και για έξι μέρες θα πραγματοποιηθεί στο Γαρδίκι Δυτικής Φθιώτιδας το 8ο Θερινό Σχολείο Τζουμέρκων και Νοτιοανατολικής Πίνδου, με θέμα «Τα αυλάκια της ζωής – Περιβάλλον, Τεχνολογία και Κοινωνία».

Η δράση στηρίζεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και συμμετέχουν πανεπιστήμια της Θεσσαλίας, το ΕΚΠΑ, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, όπως επίσης και το Ινστιτούτο Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Μεσογείου.

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητικό σκέλος και τέσσερα εργαστήρια (workshops). Τα τελευταία έχουν τέσσερις θεματικούς άξονες:

1. Κοινωνική και πολιτισμική προσέγγιση του περιβάλλοντος.

2. Προβιομηχανική τεχνολογία και εκσυγχρονισμός: μορφές χρήσης των ήπιων μορφών ενέργειας (νερόμυλοι, μπαρουτόμυλοι, κ.ά).

3. Περιβάλλον και τοπική κοινωνία: αξιοποίηση φυσικών πολιτιστικών πόρων (δάση, βουνά, νερά, χλωρίδα, πανίδα).

4. Διατροφικές τοπικές παραδόσεις και εκσυγχρονισμός: αξιοδότηση/αξιοποίηση τοπικών διατροφικών προϊόντων, υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά.

Τους παραπάνω θεματικούς άξονες θα εισηγηθούν ειδικοί επιστήμονες (ερευνητές, καθηγητές) με ερευνητικό, διδακτικό και δημοσιευμένο έργο. Επιπλέον, σε κάθε εργαστήριο θα κληθούν άνθρωποι από τα διπλανά χωριά ή την περιοχή, με γνώση επί των θεμάτων και κυρίως με πρακτική εμπειρία (ντόπιοι λόγιοι, τεχνίτες, επαγγελματίες), να καταθέσουν τη δική τους γνώση, ώστε να υπάρξει ζύμωση και συζήτηση ανάμεσα στους επιστήμονες και τους επαγγελματίες.

Η Μαρία Βε, μέλος της Ομάδας Δράσης, επισήμανε ότι φοιτητές και φοιτήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν και να επεξεργαστούν ποικίλα στοιχεία και πληροφορίες από τους ντόπιους. «Μέσα από μία σειρά τοπικών παραγόντων και ενδιαφερόμενων μερών θα μπορούν να εξάγουν ασφαλή επιστημονικά συμπεράσματα, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιήσουν μετέπειτα».

«Στόχος είναι η ανάπτυξη της υπαίθρου μέσα από την κοινωνική γνώση και εκλαΐκευση», τονίζει από την πλευρά του ο Ευάγγελος Αυδίκος, ομότιμος καθηγητής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας: «Η εξωστρέφεια των πανεπιστημίων, σε συνεργασία με τους ανθρώπους του τόπου, αλλά και της πράξης γενικότερα, μπορεί να δώσει διέξοδο στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ύπαιθρος. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, δίνεται η δυνατότητα για τη συγκράτηση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές».

Με την ολοκλήρωση του κύκλου του θερινού αυτού σχολείου θα γίνει δημόσια παρουσίαση των αποτελεσμάτων, καθώς και δημοσίευση των πρακτικών. Αυτά θα συμπεριλαμβάνουν τις εισηγήσεις των διδασκόντων με τις μελέτες των ερευνητικών φοιτητικών ομάδων, οι οποίες θα εκπονηθούν με την καθοδήγηση των καθηγητών τους.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι το σχολείο αυτό αποτελεί θεσμό και έχει πολλούς συμπαραστάτες στην τοπική κοινωνία, στην εκπαιδευτική κοινότητα, στην επιχειρηματικότητα κ.ά.