ΓΑΣ Ιωαννίνων: Αδικία η μη χορήγηση ενισχύσεων σε 18 χοιροτρόφους που υπέβαλαν καθυστερημένα την απογραφή στις αρμόδιες υπηρεσίες

Εκτός κρατικών ενισχύσεων έμεινε – σύμφωνα με την ΓΑΣ Ιωαννίνων «Ένωση Αγροτών» – μια ομάδα 18 χοιροτρόφων παρά τις αλλαγές στην ΚΥΑ η οποία κάλυψε τους παραγωγούς οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει αίτηση ΟΣΔΕ.

Οι ομάδα των 18 που έμεινε εκτός της χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων με την μορφή άμεσης επιχορήγησης στον τομέα της εκτροφής χοίρων αφορούσε περιπτώσεις που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα την δήλωση ΟΣΔΕ αλλά όμως υπέβαλαν καθυστερημένα την απογραφή στις αρμόδιες Κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της ΓΑΣ Ιωαννίνων «Ένωση Αγροτών»:

«Αξιότιμε  κ. Υπουργέ,

Επανερχόμενος  σε  παλαιότερα  έγγραφά μας τα οποία αφορούσαν την χορήγηση των κρατικών ενισχύσεων με την μορφή άμεσης επιχορήγησης στον τομέα της εκτροφής χοίρων και παρά την τροποποίηση της ΚΥΑ η οποία κάλυψε τους παραγωγούς οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει αίτηση ΟΣΔΕ αλλά αντίθετα μια μικρή ομάδα 18 χοιροτρόφων δεν έλαβε την ενίσχυση διότι είχε υποβάλει εμπρόθεσμα την δήλωση ΟΣΔΕ αλλά όμως υπέβαλε καθυστερημένα  την απογραφή στις αρμόδιες Κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Δεδομένου του ότι πρόκειται για μεγάλη αδικία αλλά παράλληλα η μη χορήγηση της ενίσχυσης στους παραπάνω παραγωγούς θα τους οδηγήσει στο κλείσιμο των χοιροτροφικών τους μονάδων με δεδομένη  την ακρίβεια και το δυσθεώρητο κόστος παραγωγής , σας παρακαλούμε όπως στο  πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας επιληφθείτε του θέματος προκειμένου να δοθεί άμεση λύση στο πρόβλημα, προκειμένου να αρθεί και η κατάφορη αδικία την οποία έχει υποστεί η μικρή αυτή ομάδα των χοιροτρόφων.

Με  την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας δεδομένης της ευαισθησίας σας απέναντι στον πρωτογενή τομέα, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στην διάθεσή σας για οτιδήποτε απαιτηθεί».