Η Ευφυής Γεωργία βάζει τη γυναίκα αγρότισσα στο προσκήνιο

Τα 3 πιθανά σενάρια ανάπτυξης του αγροτικού τομέα

georgia-akriveis-ginaika-agrotissa
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Μία νέα διάσταση στα οφέλη της χρήσης ευφυούς γεωργίας, που θα βοηθήσει τις γυναίκες να ενταχθούν πιο εύκολα στο αγροτικό επάγγελμα, δίνει νέα μεγάλη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μέλλον του αγροτικού τομέα σε συνάρτηση με τη χρήση συστημάτων ευφυούς γεωργίας. Με τίτλο, «η ευφυής γεωργία θα επηρεάσει θετικά τις πρακτικές εργασίας και τις συνθήκες ζωής στις αγροτικές περιοχές», η έκθεση δίνει την κοινωνική προέκταση των έξυπνων συστημάτων, συμπληρώνοντας αυτές τις εξοικονόμησης πόρων και χρημάτων.

Ένταξη των γυναικών και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει μέσω της έκθεσης πως η ευφυής γεωργία θα μειώσει το χάσμα μεταξύ των φύλων, καθιστώντας τις γεωργικές δραστηριότητες ευκολότερες για τις γυναίκες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη χρήση βαρύ εξοπλισμού ή την εκτέλεση δύσκολων φυσικών καθηκόντων. Και οι δύο κατηγορίες θα εξυπηρετηθούν από αυτοματοποιημένα συστήματα εύκολα στη χρήση, που θα επιτρέπουν στον αγρότη να παρακολουθεί με ακρίβεια τις συνθήκες στο χωράφι του, αποφεύγοντας περιττές μετακινήσεις και εργασίες. Νέες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με διευρυμένες προοπτικές αναμένεται να πραγματοποιηθούν από αυτή την κοινωνική αλλαγή, τονίζουν οι συντάκτες της έκθεσης.

Η ευφυής γεωργία πρόκειται, όμως, να βελτιώσει και την ποιότητα ζωής των αγροτών στην ΕΕ. Λόγω της αυτοματοποίησης πολλών εργατικών εργασιών, ενδέχεται να μειωθούν και οι εργατοώρες στο χωράφι, ανακουφίζοντας τους αγρότες από χρονοβόρες εργασίες. Τα επόμενα χρόνια αναμένεται ότι όλο και περισσότερα καθήκοντα θα αυτοματοποιηθούν, αφήνοντας χρόνο στους αγρότες. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ευκολότερη πρόσβαση των αγροτών σε κοινωνικές δραστηριότητες ισοδύναμες με εκείνες που απολαμβάνουν οι αστικοί πληθυσμοί.

Τρία πιθανά σενάρια ανάπτυξης

Η έκθεση δεν περιορίζεται μόνο στην απλούστευση των αγροτικών εργασιών, αλλά επισημαίνει έντονα τον τρόπο με τον οποίο θα επέλθει η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα μέσω της ευφυούς γεωργία. Οι συντάκτες της έκθεσης δημιούργησαν τρία πιθανά σενάρια ανάπτυξης του αγροτικού τομέα, στα οποία κυρίαρχο ρόλο παίζει η δυναμική της αγοράς, η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και η ενδυνάμωση των τοπικών προϊόντων αντίστοιχα. Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο διερεύνησε τον ρόλο της ευφυούς γεωργίας σε κάθε ένα από τα τρία σενάρια, αποδεικνύοντας πως έχει τη λύση για κάθε σενάριο που ενδέχεται να επικρατήσει στην αγροτική παραγωγή.

Σενάριο 1ο

Στο πρώτο σενάριο που δημιουργήθηκε από την έκθεση, κεντρικό ρόλο διαδραματίζει η δυναμική της αγοράς, το εμπόριο είναι ελεύθερο και η οικονομία αναπτύσσεται. Οι άνθρωποι βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογία και παρακολουθούν τις ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις. Κεντρικό σημείο αυτού του σεναρίου μπορούν να είναι τα συστήματα ευφυούς γεωργίας, τα οποία είναι σε θέση να παράγουν περισσότερα δεδομένα, οδηγώντας του αγρότες στη λήψη καλύτερων αποφάσεων σχετικά με τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους, με απόρροια την οικονομική τους ανάπτυξη.

Σενάριο 2ο

Το δεύτερο σενάριο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός «καλύτερου κόσμου», στο οποίο η προστασία του περιβάλλοντος είναι υψίστης σημασίας και θα επιτευχθεί και μέσω της συνεργασίας. Ως εκ τούτου, αναζητούνται τρόποι με τους οποίους οι αγρότες θα συνεργαστούν μεταξύ τους, ενώ θα αναζητήσουν και θα επενδύσουν σε τεχνολογίες που θα βελτιστοποιήσουν τη χρήση των πόρων. Η χρήση συστημάτων ευφυούς γεωργίας μπορεί να μεταδοθεί ως καλή πρακτική ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέλη, προάγοντας τη συνεργασία μεταξύ τους και μεταφέροντας βέλτιστες πρακτικές για το περιβάλλον.

Σενάριο 3ο

Το τρίτο σενάριο στοχεύει στην περιφερειακή ανάπτυξη και στον τρόπο που η ευφυής γεωργία μπορεί να ενδυναμώσει την τοπική παραγωγή κάθε χώρας, ώστε να ανταπεξέρχεται καλύτερα στις ανάγκες των καταναλωτών της.

 

-Διαφήμιση-