Με τον γ.γ. Εμπορίου συναντήθηκαν οι παραγωγοί λαϊκών αγορών για το νομοσχέδιο

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11/03/2021, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΣΠΑΠΠΛΑ, η προγραμματισμένη συνάντηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Πάνο Σταμπουλίδη και την Επιτροπή των Εκπροσώπων της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Παραγωγών με τον Πρόεδρο κ. Παντελή Μόσχο, τον Γενικό Γραμματέα κ. Χρήστο Μπάκα, από την Ομοσπονδία Παραγωγών Μακεδονίας – Θράκης κ. Βασίλη Μακρίδη, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Μακεδονίας Θράκης κ. Άγγελο Δερετζή, στην συνάντηση συμμετείχε και ο Διευθυντής Λαϊκών Αγορών κ. Χάρη Πασβαντίδης.

Θέμα της συνάντησης ήταν: “η Ανάπτυξη των Θέσεων και των Κοινών Προτάσεων των Ομοσπονδιών” σχετικά με το νέο σχέδιο Νόμου για τις Λαϊκές Αγορές που πρόκειται να κατατεθεί προς ψήφιση.

Έγινε ΔΕΚΤΟ το Αίτημα μας ώστε να συστήνονται Νομικά Πρόσωπα τα οποία περιέρχονται στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας όλες οι Αρμοδιότητες που αφορούν τη λειτουργία και εποπτεία των Λαϊκών Αγορών. Για τη Διοίκησή τους συστήνονται Διοικητικά Συμβούλια με αποφάσεις των οικείων Περιφερειακών Συμβουλίων όπου εξασφαλίζεται η συμμετοχή των Ομοσπονδιών παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών αγορών.

Ο Γενικός στην επισήμανση μας ότι η σύσταση Νομικού Προσώπου αντίκειται στην υπάρχουσα Νομοθεσία Ν 3852|2010 και Ν 4555|2018, μας ανέφερε ότι θα το αντιμετωπίσει και θα θεσμοθετηθεί κατά παρέκκλιση του Ν. Καλλικράτη.

Εμμένουμε και επιζητούμε την ίση μεταχείριση των Λαϊκών Αγορών σ’ όλη τη Χώρα και πρόβλεψη σύστασης Νομικών Προσώπων ανά Περιφερειακή Ενότητα, την οποία θα απαιτήσουν όλα τα Σωματεία Παραγωγών και Επαγγελματιών στις κατά τόπους Περιφέρειες.

Γενικά η συνάντηση έγινε σε θετικό κλίμα, όμως συνεχίζουμε να έχουμε διαφορές που μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους ως προς:

  • την Απρόσκοπτη Έκδοση των Παραγωγικών Αδειών και όχι στη Προκήρυξη τους,
  • οι Θέσεις στις Λαϊκές Αγορές να Αποδίδονται και να Βελτιώνονται με την Σύσταση 5μελών Επιτροπών με την συμμετοχή εκπροσώπων των Σωματείων Λαϊκών Αγορών,
  • Εμμένει στην πλειοδοσία των Πλειστηριασμών ως κριτήριο επιλογής μεταξύ των Επαγγελματιών Πωλητών,
  • όπως και στην προσκόμιση της Φορολογικής Ενημερότητας των Επαγγελματιών και των Παραγωγών για την αναθεώρηση και θεώρηση αντίστοιχα, παρά την σχετική αρνητική γνωμοδότηση του Συνήγορου του Πολίτη.

Τα θετικά που αποκομίσαμε ότι:

  • σε Πρότυπες Λαϊκές Αγορές θα μετατρέπονται

και θα Αναβαθμίζονται οι ήδη υπάρχουσες Λαϊκές Αγορές,

  • τα Πρόστιμα θα επανεξετασθούν με σκοπό την Μείωση τους,
  • η Υποβοήθηση θα ισχύει από Α’ Βαθμό Συγγένειας

και στους Επαγγελματίες και στους Παραγωγούς πωλητές.

Τις όποιες διαφορές επί του Νομοσχεδίου που συνεχίζουμε να έχουμε με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, ευελπιστούμε να τις λύσουμε στο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη κατάθεση του προς ψήφιση του για το καλό των Λαϊκών Αγορών προς όφελος των Καταναλωτών και την Συνέχιση και Αναβάθμιση του Θεσμού.