Ο Γιώργος Ποντίκας στο τιμόνι του ΕΣΥΦ

Aλλαγή φρουράς στην ηγεσία του Εθνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας, με τον επικεφαλής (πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλου) της Syngenta Hellas, Γιώργο Ποντίκα να αναλαμβάνει τη θέση του προέδρου.

Ο Βάσος Ευθυμιάδης, διευθύνων σύμβουλος της Κ&Ν Ευθυμιάδης ο οποίος κατείχε τη θέση του προέδρου από τον Μάρτιο του 2018 είναι πλέον αντιπρόεδρος Α’ του Συνδέσμου (θέση που μέχρι πρότινος κατείχε ο κ. Ποντίκας).

Σύμφωνα με πληροφορίες της ypaithros.gr η αλλαγή στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας του ΕΣΥΦ έλαβε χώρα πριν από ένα μήνα.  

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΥΦ

  • Ποντίκας Γεώργιος, Πρόεδρος| SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.
  • Ευθυμιάδης Βάσος, Αντιπρόεδρος Α’ | EΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ&Ν Α.Β.Ε.Ε.
  • Παπασωτηρίου Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος Β’| UPL ΕΛΛΑΣ A.E.
  • Γεωργίου Σπυρίδων, Υπεύθυνος Οικονομικών | BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
  • Παναγιωτόπουλος Εμμανούηλ, Μέλος | BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
  • Αλεξανδρόπουλος Κωνσταντίνος, Μέλος | ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.
  • Τότσιος Νικόλαος, Μέλος |  EΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.