Η γνώση και η προσπάθεια κάποιων να κόψουν μία φέτα από το ΠΑΑ

Η σημασία της γνώσης και της απόκτησής της βρέθηκε στο επίκεντρο την εβδομάδα αυτή με δύο αφορμές.

Κατ’ αρχάς, πολλά μπορούν να ειπωθούν για όσα δεν είπε ο νέος υπουργός, Σπ. Λιβανός, κατά τις δηλώσεις του στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον πρωθυπουργό και της περιοδείας τους στη Θεσσαλία το προηγούμενο σαββατοκύριακο. Κριτική, επίσης, μπορεί να του ασκηθεί για όσα τελικά είπε, όμως, σε αυτά δεν ανήκουν, κατά τη γνώμη μας, οι αναφορές του για τη σημασία της γνώσης.

Η μόρφωση του αγροτικού κόσμου αποτέλεσε αίτημα των ίδιων των αγροτών και των γνήσιων φορέων και κινημάτων τους πολύ συχνά τα 200 χρόνια του σύγχρονου ελληνικού κράτους που φέτος γιορτάζουμε, καθώς το ύψιστο αυτό αγαθό έχει πολλαπλή κοινωνική, πολιτική και οικονομική επίδραση.

Τηρουμένων βέβαια των αναλογιών, πολλά μπορούν να ειπωθούν και για τη σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης και γνώσης, καθώς πολλές επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι καθορίζει τις δεξιότητες του αγρότη και την παραγωγικότητα της εργασίας που διαθέτει.

Έτσι, όσοι τις ημέρες αυτές επικοινωνούν με έντυπα και ιστοσελίδες (μεταξύ αυτών και η «ΥΧ») για να δηλώσουν ότι «ο Έλληνας αγρότης έχει επαρκείς γνώσεις, λεφτά χρειάζεται» και όσοι βέβαια τα αναπαράγουν και τα υιοθετούν, μάλλον προσπαθούν να χαϊδέψουν αφτιά.

Το ζήτημα της γνώσης των αγροτών βρέθηκε στο επίκεντρο και για έναν ακόμη λόγο. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των γεωπόνων που απασχολούνται στο Δημόσιο δημοσιοποίησε επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, με την οποία θέτει ζητήματα αμοιβής τους από το Μέτρο του ΠΑΑ για την παροχή συμβουλών στους αγρότες. Μάλιστα, θεωρεί ότι τα μέλη της Ομοσπονδίας θα ελέγχουν ή θα παρέχουν συμβουλές στους ιδιώτες γεωπόνους που συμβουλεύουν τους αγρότες, αυτούς δηλαδή που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο του ΕΛΓΟ ως κατάλληλοι.

Μάλιστα, αυτές οι ιδέες προέρχονται από κάποιον, ο οποίος αντέδρασε ελάχιστα κατά τις συνεχείς μειώσεις του προϋπολογισμού του Μέτρου της Συμβουλευτικής από τα 120 στα 35 (το πολύ) εκατομμύρια ευρώ. Προέρχονται από αυτόν που δηλώνει ότι δεν θέλει να πληρωθεί από περικοπές στις αμοιβές «των ιδιωτών συναδέλφων».

Άρα, τι μένει για να πληρωθεί, όταν ο προϋπολογισμός του μέτρου είναι καθορισμένος; Φυσικά, η περικοπή του αριθμού των αγροτών που θα λάβουν συμβουλές.