Γρήγορη υιοθέτηση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στη γεωργία

Τη γρήγορη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και των υπολογιστών σε όλο το μήκος της αγροδιατροφικής αλυσίδας καταγράφει η εταιρεία ερευνών MarketsandMarkets.

Συγκεκριμένα, στην έρευνα αναφέρεται η εκτίμηση ότι η παγκόσμια αγορά της τεχνητής νοημοσύνης, που το 2018 άγγιζε τα 600 εκατ. δολάρια, αναμένεται να φτάσει τα 2,6 δισ. δολάρια μέχρι το 2025, με μέσο ρυθμό ανάπτυξης 22,5%.

Η πιο ανατρεπτική τεχνολογία

Η έρευνα υποστηρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να γίνει η πιο ανατρεπτική τεχνολογία για τον αγροτικό τομέα, καθώς μπορεί να προσφέρει την κατανόηση και την άμεση ανταπόκριση σε διαφορετικές καταστάσεις μέσω των δεδομένων που συλλέγονται. Οι παράγοντες που οδηγούν στην ενσωμάτωση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στον αγροτικό τομέα περιλαμβάνουν σύμφωνα με την έρευνα:

1. Την αύξηση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών, ώστε να ανταποκριθούν στον ολοένα αυξανόμενο πληθυσμό.

2. Τη δημιουργία νέων τεχνολογιών, που επιτρέπουν τη διαχείριση των εκμεταλλεύσεων μέσω συστημάτων πληροφόρησης.

3. Την ανάπτυξη πρωτοβουλιών διακρατικής συνεργασίας, που υποστηρίζει την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών στον αγροτικό τομέα.

Μετατροπή της πρόγνωσης καιρού

Η παρακολούθηση και η πρόγνωση του καιρού είναι σημαντικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στη γεωργία, καθώς διευκολύνουν τη συλλογή πληροφοριών για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, όπως η θερμοκρασία, η βροχή, η ταχύτητα και η διεύθυνση του ανέμου και η ηλιακή ακτινοβολία.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 90% της απώλειας των καλλιεργειών οφείλεται σε μετεωρολογικά φαινόμενα και το 25% αυτών των απωλειών θα μπορούσε να αποφευχθεί χρησιμοποιώντας προγνωστικά μετεωρολογικά μοντέλα.

Διάφορα είδη συσκευών, συμπεριλαμβανομένων αισθητήρων, GPS και μετεωρολογικών σταθμών, χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του καιρού για τη συλλογή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Η διαθεσιμότητα των πληροφοριών αυτών σε πραγματικό χρόνο βοηθά τους αγρότες να λαμβάνουν αποφάσεις για τη σπορά των καλλιεργειών, την ανίχνευση ζιζανίων και την ανάλυση πριν από τη συγκομιδή των καλλιεργειών.

Η αγορά παρακολούθησης και πρόβλεψης των καιρικών συνθηκών αναμένεται να αυξηθεί με τον υψηλότερο ρυθμό κατά 25% μέχρι το 2025.