Οι γυναίκες αποκτούν βήμα στην αγροτική τεχνολογία στην Ευρώπη

Ολοένα και περισσότερα βήματα για την ενδυνάμωση και την ενασχόληση των γυναικών με την αγροτική τεχνολογία πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με το πιο πρόσφατο να είναι η εκδήλωση «Girls Go Agritech», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το EIT-FOOD και από ειδικούς στη βιομηχανία τροφίμων, με σκοπό να απευθυνθεί σε κορίτσια που βρίσκονται στην εφηβεία, τα οποία ενδέχεται σύντομα να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην αγορά της αγροδιατροφής στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μόνο το 30% των ανθρώπων που έχουν δικές τους επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γυναίκες, ενώ μόνο το 15% των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας είναι γυναίκες. Στην εκδήλωση, οι γυναίκες που συμμετείχαν έμαθαν για τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι σπουδές και η σταδιοδρομία στον κλάδο της γεωργίας και της τεχνολογίας τροφίμων. Είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν γυναίκες εμπειρογνώμονες, επιστήμονες και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται με επιτυχία στον αγροδιατροφικό τομέα.