TÜV AUSTRIA HELLAS: H πιστοποίηση της ποιότητας αυξάνει την ανταγωνιστικότητα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΑΣ, CEO, ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS

H πιστοποίηση της ποιότητας αυξάνει την ανταγωνιστικότητα

Για τα οφέλη της πιστοποίησης των αγροτικών προϊόντων µιλάει στην «ΥΧ» ο γενικός διευθυντής της TÜV AUSTRIA HELLAS Γιάννης Καλλιάς. Εξηγεί πως στον αγροδιατροφικό τοµέα οι εγχώριες αλλά και οι ξένες αγορές απαιτούν, περισσότερο από ποτέ, τρόφιµα υψηλής ποιότητας, τα οποία να ικανοποιούν συγκεκριµένες προδιαγραφές παραγωγής.

H TÜV AUSTRIA HELLAS είναι από τους πλέον γνωστούς οργανισµούς στις υπηρεσίες πιστοποίησης και τεχνικών ελέγχων, εντός και εκτός Ελλάδος. Ποιος είναι ο στόχος σας για τον αγροτικό χώρο;

Η TÜV AUSTRIA HELLAS είναι ένας ανεξάρτητος οργανισµός παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών Ελέγχου, Επιθεώρησης και Πιστοποίησης για την Ποιότητα, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον, µε πολυετή εµπειρία και ηγετική παρουσία σε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1994 και είναι θυγατρική εταιρεία του Αυστριακού Οργανισµού Επιθεωρήσεων, Πιστοποιήσεων και Τεχνικών Ελέγχων TÜV AUSTRIA, που ιδρύθηκε στη Βιέννη το 1872.

Το προσωπικό του Οργανισµού αποτελείται στην πλειονότητα από Έλληνες Χηµικούς, Τεχνολόγους Τροφίµων, Γεωπόνους, Διπλωµατούχους και Τεχνολόγους Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους, Πολιτικούς Μηχανικούς, Χηµικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης, µε πολυετή επαγγελµατική εµπειρία και αναγνώριση στο χώρο τους. Άνω του 30% του προσωπικού της εταιρείας διαθέτει µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
Με στόχο να συµβάλλει αποφασιστικά στην τόνωση της ελληνικής επιχειρηµατικότητας, µέσω της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, η TÜV AUSTRIA HELLAS µπορεί να εξυπηρετήσει κάθε µικρή, µεσαία, µικροµεσαία και µεγάλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον αγροτικό χώρο και τον χώρο της µεταποίησης και εµπορίας των τροφίµων.

Για τον σκοπό αυτό, διαθέτει ένα πλήρες portfolio υπηρεσιών πιστοποίησης στον αγροδιατροφικό τοµέα, όπως ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, FSSC 22000, BRC, BRC IOP (Packaging), IFS, IFS Logistics, IFS Broker, GLOBALG.A.P., Βιολογικά Προϊόντα Καν. ΕΚ 834/07, AGRO 2.1-2.2, AGRO3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4, δηλαδή ιδιωτικά πρωτόκολλα πιστοποίησης τροφίµων, που αναπτύσσονται κατ’ εντολή πελατών ή προµηθευτών. Έτσι, µπορεί να καλύπτει ολόκληρη τη διατροφική αλυσίδα, ώστε να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα τόσο οι σύγχρονες ανάγκες στον τοµέα των τροφίµων όσο και οι απαιτήσεις των καταναλωτών για ασφαλή τρόφιµα.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα της επιτυχηµένης αυτής προσπάθειας αποτελεί η ιδιαίτερη ανάπτυξη της TÜV AUSTRIA HELLAS, πέραν των προτύπων για τα αγροτικά προϊόντα ολοκληρωµένης διαχείρισης και στον τοµέα των βιολογικών προϊόντων. Σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα από την έναρξη της εν λόγω υπηρεσίας ελέγχου & πιστοποίησης, κατάφερε να συνεργάζεται µε έναν µεγάλο και πολύ σηµαντικό αριθµό επιχειρήσεων, πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής βιολογικών προϊόντων, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
Προκειµένου δε όλες οι υπηρεσίες της TÜV AUSTRIA HELLAS να είναι κοντά στην παραγωγή του αγροτικού τοµέα και των επιχειρήσεων τροφίµων, η εταιρεία διαθέτει εκτός από τα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα, παραρτήµατα στη Θεσσαλονίκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς και στη Μυτιλήνη.

Μάλιστα, η TÜV AUSTRIA HELLAS έχει οριστεί από τη µητρική εταιρία TÜV AUSTRIA ως focal point του Group για τη χάραξη στρατηγικής στον αγροδιατροφικό τοµέα, µε στόχο τη µεταφορά τεχνογνωσίας και στις υπόλοιπες εταιρείες του οµίλου παγκοσµίως.

«Η TUV AUSTRIA HELLAS διαθέτει ένα πλήρες portfolio υπηρεσιών»

Εστιάζετε την ανάπτυξη των υπηρεσιών σας σε έναν χώρο, όπως ο αγροτικός, ο οποίος δοκιµάζεται, παράλληλα µε άλλους παραγωγικούς κλάδους στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ενώ είναι και στο επίκεντρο της επικαιρότητας των τελευταίων εβδοµάδων λόγω του τρόπου της επικείµενης φορολόγησης του επαγγέλµατος. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι παράµετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων & τροφίµων;

Δίχως αµφιβολία η πιστοποίηση της ποιότητας και της ασφάλειας των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων, σε συνδυασµό µε την προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τόπου παραγωγής τους, είναι τα κυριότερα κλειδιά για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Η ποιότητα αναγνωρίζεται ευρέως ως µία από τις σηµαντικότερες στρατηγικές για την οικονοµική ανάπτυξη κάθε παραγωγικού κλάδου. Έτσι, και στον αγροδιατροφικό τοµέα οι εγχώριες αλλά και οι ξένες αγορές απαιτούν, περισσότερο από ποτέ, τρόφιµα υψηλής ποιότητας, τα οποία να ικανοποιούν συγκεκριµένες προδιαγραφές παραγωγής.
Με δεδοµένο ότι για την ελληνική οικονοµία ο αγροδιατροφικός τοµέας αποτελεί ή πρέπει να αποτελεί την κορωνίδα της ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας µας, είναι κάτι περισσότερο από επιβεβληµένο για την Ελλάδα να επενδύσει στην ποιότητα των αγροτικών της προϊόντων και τροφίµων.

Άλλωστε, η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων µε φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές, µε κύριο εκπρόσωπο αυτών τη Βιολογική Γεωργία, ακολουθούµενη από την Ολοκληρωµένη Διαχείριση, αποτελεί βασικό άξονα και της νέας ΚΑΠ 2014-2020, όπως περιγράφεται στον Καν. ΕΕ 1307/2013, καθώς και στις εθνικές επιλογές της Ελλάδας, οι οποίες αναλύονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις (ΥΑ 104-7056 ΦΕΚ Β 147-2015).

Η ελληνική γεωργία και η τοπική ανάπτυξη, καθώς και η εθνική οικονοµική ανάκαµψη κατ’ επέκταση, θα πρέπει να έχουν πρωτίστως ως προσανατολισµό τους τη σύνδεση της παραγωγής µε την εµπορία, µέσω της ανάδειξης όλων των ποιοτικών χαρακτηριστικών των αγροτικών προϊόντων µας. Και βέβαια για να γίνει αυτό, εκτός από την ποιότητα απαιτείται και η συντονισµένη και οργανωµένη προσέγγιση τόσο της εγχώριας αγοράς όσο και των αγορών του εξωτερικού, ώστε µέσω αυτής της ποιότητας να εδραιωθεί στις αγορές και να διεκδικήσει περαιτέρω µερίδια ή ακόµη και νέες αγορές.

Προς αυτή την κατεύθυνση, µόνο τυχαίο δεν µπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι η χώρα µας έχει φτάσει τα 100 και πλέον ποιοτικά αγροτικά προϊόντα αναγνωρισµένης προέλευσης και ένδειξης και, επιπλέον, ότι βρίσκεται µεταξύ των πέντε πρώτων προµηθευτών σε 26 χώρες.

Διαβατήριο εξαγωγών

Θεωρείτε ότι οι υπηρεσίες πιστοποίησης είναι πράγµατι αρωγός στην εξωστρέφεια αγροτικών προϊόντων;

Τα τελευταία χρόνια, η συµπεριφορά των Ευρωπαίων αλλά και των Ελλήνων καταναλωτών συνεχώς αλλάζει, αφού, όντας ευαισθητοποιηµένοι αλλά και καλύτερα ενηµερωµένοι, αναζητούν έµπρακτα για τα τρόφιµα που καταναλώνουν τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας παραγωγής µέσω των απαραίτητων συνοδευτικών πιστοποιητικών συµµόρφωσης αλλά και των συναφών επισηµάνσεων ή/και αναφορών επί της συσκευασίας περί της σχετικής πιστοποίησης του παραγωγού, του παρασκευαστή ή και του εισαγωγέα/διακινητή.

Εποµένως, µέσω της πιστοποίησης αναζητούν την επιβεβαίωση και τη διασφάλιση της προέλευσης και του τρόπου παραγωγής αυτών των τροφίµων, ώστε να είναι σίγουροι ότι όλη η διαδικασία παραγωγής, µεταποίησης, αποθήκευσης και εµπορίας του προϊόντος που καταναλώνουν ελέγχεται και, ως εκ τούτου, πληροί όλες τις προδιαγραφές και νοµοθετικές απαιτήσεις.

Σε επίπεδο, λοιπόν, εξαγωγών ή ακόµα και σε επίπεδο εσωτερικής διακίνησης, ιδίως όταν αναφερόµαστε σε µεγάλες αλυσίδες εµπορίας τροφίµων και σε µεταποιητικές επιχειρήσεις που συνεργάζονται µε αυτές, µπορεί εύκολα να διαπιστωθεί ότι δεν είναι εφικτή η οποιαδήποτε εµπορική συµφωνία. Και αυτό διότι τα προς διακίνηση προϊόντα δεν συνοδεύονται από σχετικά έγγραφα πιστοποίησης περί του τρόπου παραγωγής τους και περί της ικανοποίησης προδιαγραφών και νοµοθετικών απαιτήσεων.
Με άλλα λόγια, η πιστοποίηση εκ των πραγµάτων αποτελεί το «διαβατήριο» για την εξωστρέφεια των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων. Παρόλα αυτά, και ο βαθµός των δυνατοτήτων εξωστρέφειας των προϊόντων, σαφώς και επηρεάζεται και από την ισχύ και αναγνωρισιµότητα που έχουν τα έγγραφα πιστοποίησης και το σήµα και το όνοµα του φορέα που τα χορηγεί τόσο στο εσωτερικό όσο και, κυρίως, στο εξωτερικό.

Η διεθνής αναγνωρισιµότητα και το κύρος του ονόµατος της TÜV AUSTRIA αποτελεί σηµείο αναφοράς και διαβατήριο παρουσίας σε απαιτητικές χώρες στη χώρα µας αλλά και στο εξωτερικό. Γι’ αυτό, άλλωστε, οι ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις του χώρου µας µάς εµπιστεύονται διαχρονικά µιας και αποτελεί κεκτηµένο ετών σκληρής δουλειάς και συνεχούς ενεργητικής παρουσίας, µε αναπτυξιακή τάση, στον χώρο των υπηρεσιών πιστοποίησης διεθνώς.

Συνεύντευξη στον Κώστα Παπαϊωάννου