Η προέλευση και ο τρόπος παραγωγής των τροφίμων επηρεάζουν την γεύση τους

Η προέλευση και ο τρόπος με τον οποίο έχουν παραχθεί τα τρόφιμα ενδέχεται να επηρεάζουν τη γεύση τους. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα αμερικανικής έρευνας από το πανεπιστήμιο Northeastern. H έρευνα κατέγραψε την πεποίθηση των καταναλωτών πως τα ζώα που έχουν εκτραφεί σε καλύτερες συνθήκες παράγουν πιο γευστικά προϊόντα.

Σύμφωνα με την έρευνα, το κρέας που προήλθε από ζώα εντατικής εκτροφής της λεγόμενης βιομηχανικής εκτροφής θεωρήθηκε λιγότερο καλό στην εμφάνιση, στην οσμή και στη γεύση από το κρέας που προέρχεται από οικογενειακά αγροκτήματα. Αυτό που σημειώθηκε κατά την έρευνα είναι πως οι καταναλωτές κρίνουν τα τρόφιμα ανάλογα με τις πεποιθήσεις τους, οι οποίες προέρχονται από την κουλτούρα, την εκπαίδευση και τις διαφημίσεις και είναι, τελικά, υπεύθυνες για το ποια τρόφιμα θα επιλέξουν.

Η έρευνα

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι συμμετέχοντες δοκίμασαν βιολογικό κρέας και κρέας βιομηχανικής εκτροφής. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το δεύτερο κρέας καταναλώθηκε λιγότερο και είχε χειρότερες κριτικές από το βιολογικό. Οι συμμετέχοντες παραδέχτηκαν πως η πεποίθηση ότι το κρέας προήλθε από ζώα που υπέφεραν είναι ένας από τους παράγοντες για να μην αγοράσουν το συγκεκριμένο προϊόν. Ακόμη ένας παράγοντας είναι οι αναγραφές στις ετικέτες των τροφίμων.

Για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες θα αγόραζαν πιο εύκολα αβγά που αναγράφουν πως είναι φρέσκα και από οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, σε σχέση με αυτά που έχουν παραχθεί με τρόπο που αντιβαίνει στις αρχές τους.

Βικτωρία Αποστολοπούλου