Η καινοτομία στην παραγωγή αιγοπρόβειου κρέατος

Η συμμετοχή των αρωματικών φυτών στη διατροφή των ζώων μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία διαφοροποιημένων προϊόντων

γράφει η Δρ. Ευδοκία Κρυσταλλίδου, καθηγήτρια – ερευνήτρια, Κολεγίου Περρωτής της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

 

Ηπροσλαμβανόμενη από τους καταναλωτές ποιότητα του κρέατος και η διαφοροποίησή του με βάση τον τόπο προέλευσης αποτελούν βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης της τελικής τιμής, αλλά και της διασφάλισης των συμφερόντων των κτηνοτρόφων. Τη βασική αυτή αρχή της έχουν καταλάβει καλά και την αξιοποιούν με επιτυχία οι Γάλλοι, μέσα από τη λογική του terroir (προφέρεται τερουά – τα χαρακτηριστικά του τόπου). Η βασική ιδέα είναι ότι ένα τρόφιμο, κρέας, τυρί, κρασί και λοιπά, αποκρυσταλλώνει μέσα στη γεύση του τις ιδιομορφίες του τόπου που το γέννησε. Έτσι, για παράδειγμα, τρώγοντας καλαθάκι Λήμνου, γεύεσαι το ηφαιστειακό τοπίο. Τι σημαίνει αυτό για τον κτηνοτρόφο της Λήμνου; Δεν μπορεί κανένας να τον πιέσει στην τιμή, λέγοντάς του ότι μπορεί να βρει φτηνότερο γάλα αλλού.

Τα αρωματικά φυτά, όπως για παράδειγμα αυτά της ρίγανης, του δενδρολίβανου και του φασκόμηλου, μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας μέσω προαγωγής της ανάπτυξης, όπως αύξηση του ρυθμού μετατρεψιμότητας της τροφής και της ημερήσιας αύξησης βάρους.

Η συμμετοχή των αρωματικών φυτών στη διατροφή των προβάτων μπορεί να συμβάλει τόσο στη δημιουργία διαφοροποιημένων προϊόντων, ιδιαίτερα ελκυστικών για τον καταναλωτή, όσο και στη βελτίωση της παραγωγικότητας. Την προοπτική αυτή διερεύνησε η συγγραφέας του παρόντος στο πλαίσιο της Πράξης: «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)».

Η καινοτομία στην παραγωγή αιγοπρόβειου κρέατος
Δείγματα του επιμήκους ραχιαίου έτοιμα για αναλύσεις

Η χώρα μας, λόγω των γεωμορφολογικών και βιοκλιματικών συνθηκών της, συνιστά ιδανικό τόπο για την ανάπτυξη των αρωματικών φυτών με μια μοναδική βιοποικιλότητα. Η αξιοποίηση βοσκών με μεγάλη βιοποικιλότητα σε αρωματικά είναι δυνατόν να διατηρήσει χαμηλά το κόστος εκτροφής και, ταυτόχρονα, να προσδώσει στο τελικό προϊόν χαρακτηριστικά μοναδικά για κάθε περιοχή. Η μοναδική αυτή ταυτότητα του προϊόντος μπορεί να συμβάλει στην προστιθέμενη αξία του και στην αποτελεσματικότερη προώθησή του.

Η αύξηση της παραγωγικότητας και η κατά τόπους διαφοροποίηση του προϊόντος μπορεί να σημαίνουν κέρδος για μια κτηνοτροφική μονάδα. Είναι, όμως, απαραίτητο για έναν παραγωγό, που θα θελήσει να χρησιμοποιήσει τα παραπάνω αρωματικά, να συνεκτιμήσει το κόστος των αρωματικών μαζί με τα αποτελέσματα των παραγωγικών χαρακτηριστικών των αρνιών, προκειμένου να αποφασίσει το όφελος της παρέμβασης. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή της μεθόδου αυτής χρειάζεται να γίνει σε συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο ζωοτέχνη για τη σωστή συνεκτίμηση όλων των παραγόντων και την κατάρτιση κατάλληλων σιτηρεσίων.

Η καινοτομία στην παραγωγή αιγοπρόβειου κρέατος
Μέτρηση του χρώματος του κρέατος