Ιδρύθηκε η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Οσπρίων

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 στην Καστοριά η ιδρυτική Συνέλευση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Οσπρίων με την παρουσία 15 φορέων της παραγωγής, της μεταποίησης και της τυποποίησης των εξαιρετικών ελληνικών οσπρίων.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης οι φορείς υπέγραψαν την ίδρυση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Οσπρίων Ελλάδας με έδρα την Καστοριά κσθώς και το Καταστατικό της Οργάνωσης για να ακολουθήσουν οι αναγκαίες ενέργειες για την αναγνώρισή της.

Οι κυρίαρχοι στόχοι της οργάνωσης είναι:

  • Η αύξηση της παραγωγής των οσπρίων στη χώρα μας.
  • Η προστασία από το φαινόμενο των παράνομων ελληνοποιήσεων
  • Ο σχεδιασμός δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
  • Η ανάδειξη της ποιότητας των συγκεκριμένων προϊόντων, η διατροφική τους αξία και η συμβολή στην υγεία των καταναλωτών.

Αμέσως μετά την έγκριση του Καταστατικού από τις αρμόδιες αρχές, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη Γενική Συνέλευση όλων των μελών και των ενδιαφερομένων να συμμετέχουν για την έναρξη των επίσημων εργασιών της.

Ορίστηκε 5μελές προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης το οποίο απαρτίζουν οι:

  • Καραγεωργίου Άγης
  • Πιστιόλας Άγις
  • Σουλιώτης Χρήστος
  • Στεργίου Νικόλαος
  • Τσιχήτας Χρήστος

Ο Τεχνικός Σύμβουλος της Οργάνωσης είναι η εταιρία “ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.” με τον Πρόεδρό της κ. Ντίνο Μπλιάτσιο.