Ικανοποιημένοι όσοι έσπειραν πατάτα στην Αρκαδία

Η έλλειψη νερού ήταν η βασική αιτία που φέτος η Αρκαδία είχε μειωμένη έκταση καλλιέργειας στην πατάτα, αλλά και πεσμένες αποδόσεις. Ο παραγωγός Γιώργος Κλαδούρης, αναφερόμενος στην πορεία της καλλιέργειας, επισημαίνει ότι η παρατεταμένη ξηρασία φόβισε αρκετούς παραγωγούς, οι οποίοι δεν προχώρησαν σε καλλιέργεια. «Η πορεία της πατάτας σε επίπεδο πώλησης κινείται καλά και η τιμή έχει διαμορφωθεί στα 50 λεπτά περίπου, ένα επίπεδο που θεωρείται ικανοποιητικό», σημειώνει.

Η Αρκαδία είναι μια παραδοσιακή περιοχή καλλιέργειας πατάτας. Στο παρελθόν, πριν προκύψουν τα προβλήματα με την άρδευση και άλλα πολλά, όπως η έλλειψη εργατών γης, πάνω από 10.000 τόνοι πατάτας έμπαιναν στην αγορά από τον νομό.

Ο κ. Κλαδούρης, που έχει ολοκληρώσει τον φετινό κύκλο καλλιέργειας, αναφέρει ότι «η μείωση της παραγωγής έφτασε το 50% και φυσικά η έλλειψη εργατών γης αποτελεί το κεφαλαιώδες πρόβλημα για όλους μας. Η υπάρχουσα χωροταξία στα χωράφια και ο μικρός κλήρος δεν επιτρέπει να κάνουμε συγκομιδή με μηχανήματα, αφού δεν θα αποσβέσουμε το κόστος».

Σε ό,τι αφορά την απορρόφηση της πατάτας από την αγορά, αυτή λόγω της μείωσης είναι μεγάλη, ενώ η απόδοση φτάνει τους πέντε τόνους ανά στρέμμα.