Ικανοποίηση Κατσούλη και Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε για τη μη συμμετοχή μεμονωμένων αγροτών στα υπό ίδρυση Αγροτικά Τμήματα επιμελητηρίων

Εισακούστηκε η εισήγηση του προέδρου του Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε κ. Γεώργιου Κατσούλη την Πέμπτη 9/02/2024 στην συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην Βουλή στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου σε ότι αφορά τη μη συμμετοχή μεμονωμένων αγροτών στα υπό ίδρυση Αγροτικά Τμήματα των επιμελητηρίων. 

Με σχετική νομοτεχνική βελτίωση που έφερε το ΥΠΠΑΤ μετά και την ακρόαση των φορέων στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, τροποποιήθηκαν τα σχετικά άρθρα που σχετίζονται με την προαιρετική συμμετοχή αγροτών – φυσικών προσώπων όπου πλέον αφαιρέθηκε  η σχετική διατύπωση και περιορίστηκε σε νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα συναφή με τον πρωτογενή τομέα, και τα οποία θα δύναται να υπάγονται σε σχετικά τμήματα εφόσον αποφασίσουν την ίδρυση τους τα οικεία Επιμελητήρια. Παράλληλα αφαιρέθηκε  από τους σκοπούς του υπό σύσταση Ηλεκτρονικού Μητρώου που θα αναθέτονταν στα Επιμελητήρια η καταγραφή όλων των επαγγελματιών αγροτών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Σε επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδας (Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε) κ. Γεώργιο Κατσούλη μας εξέφρασε την «ικανοποίηση του μιας και η σχετική νομοτεχνική βελτίωση αποτέλεσε πάγια θέση του Συνδέσμου και ως τέτοια εκφράστηκε και κατά την σχετική συζήτηση στην σχετική επιτροπή. Αποτελεί μια δικαίωση για εμάς μιας και αρχικά λοιδορηθήκαμε για την θέση μας αυτή, καθώς όπως το διατυπώσαμε και στην σχετική επιτροπή ως Σύνδεσμος, δεν δύναται τα Επιμελητήρια να αναλάβουν την οργάνωση των αγροτών της χώρας για αυτό υπάρχουν τα συνεργατικά σχήματα. Ενώ το υπό σύσταση μητρώο είναι περιττό μιας και υπάρχουν ήδη οι υποδομές (ΕΑΕ/ΜΑΑΕ/ΑΑΔΕ) που μπορούν να αξιοποιηθούν για την συλλογή των όποιων στοιχείων κρίνονται απαραίτητα» όπως χαρακτηριστικά μας ανέφερε.

Να επισημάνουμε πως για το αντίστοιχο θέμα η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) ήταν υπέρ της προαιρετικής ένταξης αγροτών – φυσικών προσώπων στα υπό ίδρυση αγροτικά τμήματα των Επιμελητηρίων.