Ημερίδα για την ελιά και το ελαιόλαδο από την Περιφέρεια Δ. Ελλάδας

Ημερίδα για την ελιά και το ελαιόλαδο από την Περιφέρεια Δ. Ελλάδας

Ημερίδα με θέμα «Ελιά Ελαιόλαδο» διοργανώνει την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 και ώρα 10 π.μ. στο ξενοδοχείο Θεοξένια, στο Μεσολόγγι (Τουρλίδας 2 Ι.Π. Μεσολογγίου) η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

Η ημερίδα διοργανώνεται σε συνέχεια της έγκρισης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 (RIS3 ΠΔΕ) από το Περιφερειακό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρεί στην εξειδίκευση των δράσεων των τομέων προτεραιότητας, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο χρηματοδότησης του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020 αλλά και του ΕΣΠΑ 2014-2020 γενικότερα. Για την εξειδίκευση των δράσεων των τομέων προτεραιότητας αξιοποιείται η μεθοδολογία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης.

Σκοπός της ημερίδας είναι η ανάδειξη και η ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης και καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που περιλαμβάνει την προώθηση καινοτόμων σχεδίων έρευνας ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα της μεταποίησης/τυποποίησης αγροτικών προϊόντων.

Πληροφορίες για τη διοργάνωση δίνονται από την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στο email: [email protected] , προϊστάμενος Διεύθυνσης Λυκούργος Σταματελάτος στο τηλέφωνο 2613613610 ή στο φαξ 2613613605.