ΗΠΑ: Η διαφοροποιημένη λίπανση αποτελεί την πιο επικερδή εφαρμογή ευφυούς γεωργίας

Οι αποφάσεις για τη διαχείριση των καλλιεργειών θα καθοδηγούνται όλο και περισσότερο στο μέλλον από δεδομένα που συλλέγονται από το χωράφι με τη βοήθεια τεχνολογικών εργαλείων. Υπηρεσίες συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών, όπως δειγματοληψία εδάφους, απεικονίσεις από δορυφόρους και drones και αναλύσεις απόδοσης είναι υπηρεσίες, η προσφορά και η χρήση των οποίων συνεχώς αυξάνονται σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Σε αυτά τα συμπεράσματα κατέληξε η έρευνα «2020 Precision Ag Dealership Survey», που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τον ιστότοπο τεχνολογίας CropLife και το Πανεπιστήμιο Περντιού στην Ιντιάνα. Η έρευνα καταγράφει την πρόοδο της υιοθέτησης συστημάτων τεχνολογίας στο χωράφι στις ΗΠΑ, δίνοντας το στίγμα για την κατεύθυνση των τεχνολογικών εξελίξεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα δίκτυα αισθητήρων παρουσιάζουν ανοδική πορεία, όπως επίσης και οι εφαρμογές διαφοροποιημένης εφαρμογής λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων που επιτρέπουν στους αγρότες να έχουν τον έλεγχο της ποσότητας των αγροεφοδίων που εφαρμόζουν σε μία συγκεκριμένη θέση.

Αύξηση της παροχής υπηρεσιών

Η έρευνα καταγράφει, μεταξύ άλλων, την πορεία της παροχής υπηρεσιών, αλλά και την κερδοφορία κάθε υπηρεσίας, όπως καταγράφεται από τους παρόχους των τεχνολογιών. Με βάση τα στοιχεία του 2015, η ανάλυση εδάφους μέσω αισθητήρων παρεχόταν ως υπηρεσία από το 67% των παρόχων στις ΗΠΑ. Το 2017 το ποσοστό των παρόχων ήταν στο 82% για να φτάσει το 2020 στο 92%. Επιπλέον, οι πάροχοι που προσφέρουν την υπηρεσία διαχείρισης καλλιεργειών μέσω δορυφορικών εικόνων αυξήθηκαν από 48% το 2015 σε 59% το 2017 και έφτασαν στο 69% το 2020. Ανοδική πορεία, όμως, ακολουθεί και η εφαρμογή διαφοροποιημένης εφαρμογής των εισροών. Σύμφωνα με την έρευνα του 2013 περίπου οι μισοί πάροχοι προσφέρουν εφαρμογές διαφοροποιημένης εφαρμογής λιπασμάτων. Το 2015 ο αριθμός έφτασε στο 69% και το 2020 στο 89%. Τεράστια άνοδο, σύμφωνα με την έρευνα, καταγράφει η παροχή υπηρεσιών διαφοροποιημένης σποράς. Από το 24% των παρόχων το 2013, έφτασε στο 69% το 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 71% των παρόχων υπηρεσιών που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν ότι η τεχνολογία διαφοροποιημένης εφαρμογής λιπασμάτων είναι μία από τις υπηρεσίες που δίνει το μεγαλύτερο κέρδος στον αγρότη. Ακολουθούν η τεχνολογία διαφοροποιημένης εφαρμογής ασβέστου (67%) και οι εδαφοληψίες (67%). Εκτός από τα παραπάνω, οι πάροχοι υπηρεσιών τεχνολογίας καταγράφουν και τις πρωτοποριακές τεχνολογίες, με την πρώτη να είναι η χαρτογράφηση αγροτεμαχίου με γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (46%) και η χαρτογράφηση για ιχνηλασιμότητα ποιότητας (42%).