Ιρλανδία: Διαχείριση του εδάφους μέσω της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΑΠ

Τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμβουλοι και αγρότες στην Ιρλανδία μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν ένα ψηφιακό διαδικτυακό εργαλείο για να καταρτίσουν ατομικά και βιώσιμα σχέδια διαχείρισης θρεπτικών ουσιών για τη βελτιστοποίηση της γονιμότητας του εδάφους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το 60% έως 70% των εδαφών σε ολόκληρη την ΕΕ δεν είναι σε καλή κατάσταση, μεταξύ άλλων, λόγω της μείωσης της οργανικής ύλης και της βιοποικιλότητας. Η υποβάθμιση του εδάφους κοστίζει στην ΕΕ αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και προκαλεί σημαντικές απώλειες στους φυσικούς πόρους.

Η στρατηγική της ΕΕ για το έδαφος για το 2030 προωθεί «πρακτικές που διατηρούν και ενισχύουν την υγεία του εδάφους και τη βιοποικιλότητα, βελτιώνουν την αποδοτικότητα του κόστους και περιορίζουν τις εισροές (π.χ. φυτοφάρμακα, λιπάσματα), που απαιτούνται για τη διατήρηση των αποδόσεων».

Στο πλαίσιο του νέου κανονισμού της ΚΑΠ (άρθρο 15), έως το 2024, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προσφέρουν ψηφιακές εφαρμογές για την αειφόρο διαχείριση των θρεπτικών συστατικών. Σε ορισμένα κράτη-μέλη, όπως η Ιρλανδία, αυτό το είδος εργαλείου έχει ήδη δημιουργηθεί και χρησιμοποιείται, όπως καταγράφεται από τον κρατικό συμβουλευτικό οργανισμό της χώρας, Teagasc.

Το διαδικτυακό εργαλείο Teagasc Nutrient Management Planning (NMP) δημιουργήθηκε το 2016. Είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα διαθέσιμη σε αγρότες που συνεργάζονται με συμβούλους για τη βελτιστοποίηση της γονιμότητας του εδάφους.

Συνδυάζοντας τις εξειδικευμένες γνώσεις του συμβούλου με δεδομένα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, το εργαλείο επιτρέπει τη δημιουργία λεπτομερών και εξατομικευμένων σχεδίων διαχείρισης θρεπτικών συστατικών για τη βελτιστοποίηση της λίπανσης και την επίτευξη της βέλτιστης γονιμότητας των εδαφών.

Ο Pat Murphy, επικεφαλής του τμήματος Environment Knowledge Transfer Teagasc, βοήθησε στην ανάπτυξη της πλατφόρμας και αναφέρει ότι «τα δεδομένα που τροφοδοτούν το διαδικτυακό εργαλείο προέρχονται από την πιο πρόσφατη έρευνα που είναι διαθέσιμη για τη γονιμότητα του εδάφους σε αγροκτήματα σε όλη την Ιρλανδία, διαθέσιμα στο Teagasc Green Book».

Διαδικασία

Ο σύμβουλος παίρνει πρώτα δείγματα εδάφους από το αγρόκτημα και τα αναλύει. Τα δεδομένα από τα δείγματα του εδάφους καταχωρίζονται στην πλατφόρμα, καθώς και άλλες διαθέσιμες πληροφορίες από το αγρόκτημα, όπως ο τύπος των καλλιεργειών και ο αριθμός των ζώων.

Η ψηφιακή πλατφόρμα παρέχει στη συνέχεια μια πλήρη εικόνα της γονιμότητας του εδάφους στο αγρόκτημα, που δείχνει τη ζήτηση θρεπτικών στοιχείων των καλλιεργειών ανά χωράφι. Στη συνέχεια, ο σύμβουλος και ο αγρότης καταρτίζουν ένα σχέδιο διαχείρισης θρεπτικών συστατικών προσαρμοσμένο στις ανάγκες του αγρότη. Μέσω της πλατφόρμας, οι σύμβουλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πιο πρόσφατες αεροφωτογραφίες και στη χαρτογράφηση και μπορούν να δημιουργήσουν φιλικούς προς τον χρήστη χάρτες.

Το διαδικτυακό εργαλείο είναι σε θέση να ολοκληρώσει αποτελεσματικά πολύπλοκους υπολογισμούς θρεπτικών ουσιών, λαμβάνοντας υπόψη τους κανονισμούς της Οδηγίας για τα νιτρικά άλατα, καθώς και τις απαιτήσεις των καλλιεργειών. Αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται σε διαφορετικές παραμέτρους, όπως ο τύπος του εδάφους, η τρέχουσα γονιμότητα του εδάφους και ο τύπος των καλλιεργειών.