Ήρθε η ώρα των αποφάσεων, κύριε υπουργέ

Η εκδίκαση της υπόθεσης μεγάλης τυροκομικής επιχείρησης φωτίζει τις παθογένειες του ελεγκτικού συστήματος στην Ελλάδα και ευρύτερα της κρατικής λειτουργίας.

Οι υπηρεσίες του ΕΛΓΟ κατά τον επιτόπιο έλεγχό τους τον Ιούνιο του 2021 στην εν λόγω εταιρεία διαπίστωσαν, εκτός των άλλων:

Συσκευασμένη «Φέτα ΠΟΠ» πριν ολοκληρωθεί το διάστημα ωρίμανσης που προβλέπει ο νόμος και, συνεπώς, παραπλάνηση του καταναλωτή.

Μη τήρηση της διαδικασίας ιχνηλασιμότητας.

Παραστατικά προμήθειας χλωροφύλλης που απαγορεύεται να χρησιμοποιείται στα τυριά.

Επιπλέον, άλλο κλιμάκιο του ΕΛΓΟ, σε έλεγχό του σε μεγάλη αλυσίδα λιανικής στη Θεσσαλονίκη, τον Αύγουστο του 2021, έλαβε δείγματα «τυριού ΦΕΤΑ» που είχε παραχθεί με ιδιωτική ετικέτα από την εν λόγω εταιρεία.

Μετά από τις αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω προϊόν παράχθηκε αποκλειστικά από αγελαδινό γάλα, αντί του αιγοπρόβειου που προβλέπει η νομοθεσία.

Καθώς η χρήση αγελαδινού γάλακτος επιφέρει τον κιτρινισμό του τυριού, απαιτείται προσθήκη της (παράνομης) χλωροφύλλης για τη λεύκανσή του. Ήταν αυτοί ακριβώς οι λόγοι, κατά την άποψη του ΕΛΓΟ, που εξηγούν την ύπαρξη παραστατικών αγοράς χλωροφύλλης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Για τους λόγους αυτούς, ο ΕΛΓΟ επέβαλε την προσωρινή και την οριστική άρση της άδειας παραγωγής φέτας από την εν λόγω εταιρεία, άποψη με την οποία εν πολλοίς συντάχθηκε και ο πρόεδρος του Εφετείου Αθηνών, ο οποίος τελικά μειοψήφησε.

Η εταιρεία, η οποία αποδέχθηκε τις παρατυπίες για την ωρίμανση, δήλωσε ότι το δείγμα αγελαδινού τυριού με τη σήμανση «φέτας» οφείλεται σε συσκευαστικό λάθος. Σε ό,τι αφορά το επίμαχο θέμα της χλωροφύλλης, δήλωσε ότι χρησιμοποιήθηκε στη λεύκανση μυζήθρας (όπου βέβαια και εκεί απαγορεύεται) και όχι στη «φέτα».

Μάλιστα, για να ενισχύσει τη θέση της, προσκόμισε στο δικαστήριο πόρισμα ελέγχου του ΕΦΕΤ, ο οποίος αποδέχεται τους ισχυρισμούς της, άποψη που αποδέχθηκαν και τα δύο άλλα μέλη του Εφετείου, με τον Πρόεδρο (αν και ιδιαίτερα σπάνιο) να μειοψηφεί και να την αθωώνουν.

Ο ΕΛΓΟ, κατά δήλωσή του, δεν γνώριζε την ύπαρξη του πορίσματος του ΕΦΕΤ, με αποτέλεσμα οι δύο ελεγκτικοί Οργανισμοί να κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις.

Έφτασε μάλλον η ώρα που ο υπουργός ΑΑΤ πρέπει να βάλει τέλος στη μεγάλη δυσλειτουργία των Οργανισμών που εποπτεύει και ουσιαστικά υπονομεύουν το ελεγκτικό έργο του υπουργείου με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη της αγροδιατροφής και την προστασία του καταναλωτή.