Σε ισχύ ο νέος Κανονισμός για τα λιπάσματα

Χάρη στον νέο Κανονισμό της ΕΕ για τα λιπάσματα που τέθηκε σε ισχύ στις 16/7, η Κομισιόν θεωρεί ότι θα δοθεί ώθηση στην ενιαία αγορά, ενώ παράλληλα θα γίνει ένα βήμα προς τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των λιπασμάτων και των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία.

Παράλληλα, ο στόχος είναι να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρώπης σε εισαγόμενα λιπάσματα. Το νέο πλαίσιο καλύπτει μεγάλο εύρος προϊόντων θρέψης, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα να τοποθετηθούν στην αγορά βιολογικά προϊόντα και λιπάσματα που προέρχονται από επεξεργασία υποπροϊόντων.

Ο κανονισμός περιλαμβάνει προϊόντα όπως ασβεστοποιητικά υλικά, βελτιωτικά εδάφους, βιοδιεγέρτες και blend λιπάσματα. Η ΕΕ θεωρεί ότι γίνεται ένα σημαντικό βήμα προς τη βιώσιμη γεωργία που αποτελεί βασικό στόχο της Πράσινης Συμφωνίας. Με το νέο πλαίσιο θεσπίζονται όρια τιμών για τοξικές ουσίες σε λιπάσματα. Για πρώτη φορά υπάρχει περιορισμός για συστατικά όπως είναι το κάδμιο, ο υδράργυρος ή το αρσενικό.

Στόχος είναι να προστατευθούν η ποιότητα του εδάφους, το περιβάλλον και φυσικά η δημόσια υγεία. Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα για τις επιχειρήσεις που παράγουν λιπάσματα να επιλέξουν εάν θα εφαρμόσουν τους νέους κανόνες της ΕΕ ή αν τα προϊόντα τους θα είναι συμβατά μόνο με κανόνες του εθνικού πλαισίου ενός κράτους-μέλους. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα φέρουν στη συσκευασία τους την ένδειξη «CE».