Ιταλία: Καταπολέμηση ασθενειών σε αμπέλι, καλαμπόκι και ελιά μέσω της πρόβλεψης των καιρικών δεδομένων

Ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων που συλλέγει, αναλύει και ερμηνεύει δεδομένα από μοντέλα πρόβλεψης, παρακολούθησης των καλλιεργειών και τηλεπισκόπησης επιτρέπει σε αγρότες στην Ιταλία να καταπολεμήσουν κύριες ασθένειες της ελιάς, του καπνού, των αμπελιών, του καλαμποκιού και άλλων καλλιεργειών.

Πιο συγκεκριμένα, το Agricolus επιδιώκει να συλλέξει και να συγκρίνει δεδομένα που σχετίζονται με την παραγωγικότητα, τις θεραπείες και τις μολύνσεις χωραφιών και καλλιεργειών. Η πλατφόρμα λειτουργεί ως εργαλείο παρακολούθησης που παρέχει κλιματικά δεδομένα και καινοτόμα μοντέλα πρόβλεψης της εξάπλωσης ασθενειών σε καλλιέργειες σε επίπεδο αγροτεμαχίου και αγροκτήματος.

Τα μοντέλα πρόβλεψης παρέχουν ακριβείς πληροφορίες, υποδεικνύοντας το κατάλληλο σημείο του αγροτεμαχίου και την καλύτερη στιγμή για εφαρμογή θεραπείας.

Για τη συλλογή των δεδομένων, χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός τεχνολογιών, όπως οι αισθητήρες διαδικτύου των πραγμάτων που συλλέγουν δεδομένα από το έδαφος και τα φύλλα και στέλνουν πληροφορίες στην πλατφόρμα σχετικά με συγκεκριμένες παραμέτρους. Για παράδειγμα, παρέχουν δεδομένα για τις βροχοπτώσεις, την υγρασία, την κατεύθυνση και την ταχύτητα του ανέμου και τη θερμοκρασία.

Όλα αυτά τα δεδομένα συνδυάζονται σε προσωρινά μοντέλα για να παρέχουν εκ των προτέρων πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο ασθένειας των φυτών, για να επιτρέψουν στους αγρότες να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τις ενέργειες που χρειάζεται η καλλιέργειά τους. Η ακρίβεια του μοντέλου και το συγκεκριμένο σύστημα εντοπισμού καθιστούν δυνατή μια γρήγορη παρέμβαση στο πεδίο, οδηγώντας σε αυξημένη παραγωγικότητα και κερδοφορία.