Καινοτόμα ηλιακά πάνελ από ανακυκλωμένα απόβλητα

Δεδομένου ότι το ηλιακό φως είναι διαθέσιμο για περιορισμένη περίοδο κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα τυπικά ηλιακά πάνελ παράγουν ενέργεια μόνο στο 15%-20% του χρόνου.

Αυτό είναι ένα σημαντικό εμπόδιο στην ευρεία υιοθέτηση της ηλιακής ενέργειας, το οποίο ο Carvey Ehren Maigue, από το Πανεπιστήμιο Mapua στη Μανίλα στις Φιλιππίνες, επιδιώκει να λύσει με την εφεύρεσή του, «AuREUS».

Ταυτόχρονα, προσπαθεί να λύσει ένα άλλο βασικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα: τη σπατάλη τροφίμων. Το AuREUS (Aurora Renewable Energy and UV Sequestration) είναι ένα ηλιακό πάνελ που προέρχεται από απόβλητα φρούτων και λαχανικών και μπορεί να παράγει ενέργεια έως και το 50% του χρόνου, συμβάλλοντας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας παράλληλα με τη μείωση της επισιτιστικής φτώχειας.

Το AuREUS χρησιμοποιεί τεχνολογία που συντίθεται από ανακυκλωμένα απόβλητα καλλιεργειών για να απορροφά το υπεριώδες φως και να το μετατρέπει σε ηλεκτρική ενέργεια. Η τεχνολογία δεν απαιτεί άμεση έκθεση στον ήλιο για να πιάσει το υπεριώδες φως, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία κάθετων ηλιακών πάρκων σε αστικές περιοχές.