Καινοτομίες στον ψεκασμό: 800 διαθέσιμες λύσεις για τους Έλληνες παραγωγούς

Εμπορικές λύσεις, εκπαιδευτικό υλικό, ερευνητικά έργα και επιστημονικά άρθρα είναι οι τέσσερις κύριες κατηγορίες που περιλαμβάνει η πλατφόρμα INNOSETA, προσφέροντας κάθε πληροφόρηση σχετικά με τις καινοτομίες στον ψεκασμό. Σύμφωνα με τον Ζήση Τσιρόπουλο, ιδρυτή της εταιρείας Agenso, που δημιούργησε και την πλατφόρμα, «στις συγκεκριμένες κατηγορίες υπάρχουν ήδη πάνω από 800 εγγραφές και το περιεχόμενο αυξάνεται καθημερινά. Το περιεχόμενο αυτό είναι διαθέσιμο στα ελληνικά και σε άλλες επτά γλώσσες.

Συστήματα αυτόματης πλοήγησης, συστήματα ελέγχου του ψεκασμού και αισθητήρες αναγνώρισης των φυτών είναι μερικά από τα παραδείγματα των εμπορικά διαθέσιμων προϊόντων που μπορεί να βρει κάποιος στην πλατφόρμα, με τις εγγραφές να ξεπερνούν τις 250. Τα 330 εκπαιδευτικά υλικά που υπάρχουν διαθέσιμα δίνουν πληροφορίες για το πώς μπορεί ο ψεκασμός να πραγματοποιείται αποτελεσματικά και με τον πιο βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Επιπλέον, τα 60 εθνικά, διεθνή και ευρωπαϊκά έργα που υπάρχουν διαθέσιμα στην πλατφόρμα και σχετίζονται με τον εξοπλισμό ψεκασμού και τη συμβουλευτική αγροτών, προσπαθούν να καταγράψουν πώς η επιστήμη μπορεί να συμβάλει στη φυτοπροστασία. Τέλος, υπάρχουν 140 διαθέσιμα επιστημονικά άρθρα, μέσω των οποίων κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για τις τελευταίες ερευνητικές τάσεις στη φυτοπροστασία.