Καινοτόμο σύστημα επιτήρησης δασικών πυρκαγιών

Ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από τις δασικές πυρκαγιές αναμένεται να εγκαταστήσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μετά την προκήρυξη σχετικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 4,96 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότησή του προέρχεται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» άξονας προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση». Στόχος του είναι να ενισχύσει δραστικά την αποτελεσματικότητα και την επιχειρησιακή ικανότητα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) της ΠΔΕ στο επίπεδο της πρόληψης, της παρακολούθησης και της έγκαιρης ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών.

Οι δύο βασικές καινοτομίες που εισάγει είναι η χρήση αισθητήρων τύπου Lidar, που μπορούν να επιτηρούν και να ανιχνεύουν πυρικά συμβάντα και παραμέτρους σε αρκετά μεγάλη έκταση και να απεικονίζουν τα αποτελέσματα με μεγάλη ακρίβεια, καθώς και η χρήση προηγμένων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης στην ανάλυση και στην επεξεργασία εικόνας από θερμικές ή και οπτικές κάμερες.