Καλαμπόκι: Πάνω από 20% η τιμή παραγωγού στο ενσίρωμα

Ξ

εκίνησε πριν από λίγες ημέρες η διαδικασία της κοπής του καλαμποκιού, με σκοπό την ενσίρωση, ενώ συνεχίζονται οι αρδεύσεις για τα υπόλοιπα καλαμπόκια που προορίζονται για τον αλωνισμό. Οι μεγάλες απαιτήσεις των φυτών σε νερό, λόγω και του καύσωνα, αύξησαν το ποσοστό άρδευσης ακόμη και στο 30%, με τις μέχρι τώρα κοπές να δείχνουν μικρές αποκλίσεις σε σχέση με τις στρεμματικές αποδόσεις. Οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν σημαντικά τα καλαμπόκια καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, με επακόλουθο τις μειωμένες αποδόσεις σε σύγκριση με άλλες χρονιές. Ως αντιστάθμισμα των μειωμένων αποδόσεων, όμως, μπαίνει το θέμα της τιμής, η οποία παρουσιάζει σημαντική αύξηση από πέρσι, ξεπερνώντας ακόμη και το 20%.

Σύμφωνα με τον Σπύρο Κούτσικο, παραγωγό από τη Μαλεσίνα Λοκρίδας, οι μέσες στρεμματικές αποδόσεις κυμαίνονται περίπου στους 6 τόνους το στρέμμα. «Οι υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της γονιμοποίησης έφεραν αυτά τα αποτελέσματα, όταν σε άλλες περιπτώσεις οι καλλιέργειές μας ξεπερνούν ακόμη και τους 7,5 τόνους».

Συγκρίνοντας τη φετινή χρονιά με άλλες, είπε ότι οι απαιτήσεις σε νερό ήταν ιδιαίτερα αυξημένες και για τον λόγο αυτόν επιβάρυναν σημαντικά το κόστος παραγωγής. «Το γεγονός όμως της αύξησης της τιμής κατά ένα λεπτό σε σύγκριση με πέρσι μας δίνει τη δυνατότητα να καλύψουμε σημαντικό ποσοστό αυτού και να έχουμε ένα καλύτερο εισόδημα», εκτιμά ο ίδιος.

Στα 3,7 λεπτά δίνουν οι βιομηχανίες βιοαερίου

Για καλύτερες στρεμματικές αποδόσεις κάνει λόγο ο Νίκος Παυλονάσιος, παραγωγός καλαμποκιού από τα Φάρσαλα, τονίζοντας με έμφαση αυτούς τους συντελεστές. «Υπάρχουν χωράφια που ξεπέρασαν ακόμη και τους 8 τόνους σε απόδοση το στρέμμα. Αυτό οφείλεται στα υβρίδια που χρησιμοποιούμε, όπως επίσης και στον χρόνο σποράς, ώστε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα της κρίσιμης περιόδου γονιμοποίησης του καλαμποκιού». 

Δίνοντας μία εικόνα ως προς το θέμα των τιμών, ο κ. Παυλονάσιος είπε ότι για συμβόλαια με εταιρείες βιοαερίου οι παραγωγοί πληρώνονται από 3,5 έως 3,7 λεπτά το κιλό. Σε αυτή την περίπτωση, οι αγρότες που έχουν συνάψει συμβόλαια με την εταιρεία πληρώνονται με επιταγές ημέρας.

Συγκρίνοντας την καλλιέργεια του καλαμποκιού με κατεύθυνση την ενσίρωση με αυτήν του ξερού καλαμποκιού, ο κ. Παυλονάσιος δηλώνει υποστηρικτής της πρώτης, με το σκεπτικό ότι το κόστος μηχανικής συλλογής είναι μηδενικό σε σύγκριση με το ξερό, διότι στο σύνολό του το επωμίζεται ο αγοραστής, όπως και αυτό της μεταφοράς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «απελευθερώνεται γρήγορα το χωράφι, με αποτέλεσμα να το διαχειριζόμαστε καλύτερα, και μας δίνεται η δυνατότητα να μειώσουμε άλλες καλλιεργητικές φροντίδες, όπως αυτές που κάνουμε μέχρι τον αλωνισμό του καλαμποκιού».