Κάλεσμα για την καταγραφή καλών πρακτικών στην ψηφιακή γεωργία για τη μετάδοση στους αγρότες

-Διαφήμιση-

Κάλεσμα για την καταγραφή καλών πρακτικών ψηφιακής τεχνολογίας, με στόχο τη μετάδοση λύσεων, γνώσεων και εμπειριών στον αγροδιατροφικό τομέα πραγματοποιεί η ομάδα ψηφιακής καινοτομίας του FAO, μέσω της παγκόσμιας κοινότητας e-Agriculture. Συγκεκριμένα, ζητά προτάσεις για δύο κατηγορίες: «Καλές ή υποσχόμενες πρακτικές για τη χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας και ενημέρωσης, καθώς και ψηφιακών καινοτομιών στη γεωργία» και «Ψηφιακές λύσεις στη γεωργία».

Οι πρακτικές που θα επιλεγούν θα δημοσιευθούν στην κοινότητα της e-Agriculture, ώστε να επιτραπεί στα μέλη να χρησιμοποιήσουν τις πρακτικές αυτές προς όφελος των αγροτών. Τα είδη των τεχνολογιών που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται είναι καινοτομίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το blockchain, το διαδίκτυο των πραγμάτων, οι γεωπεριβαλλοντικές τεχνολογίες και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Στόχος, σύμφωνα με την παγκόσμια κοινότητα e-Agriculture, είναι οι διαθέσιμες τεχνολογίες να χρησιμοποιηθούν ξανά και σε διαφορετικές περιοχές ή να βελτιωθούν, ώστε οι μικρές σε μέγεθος εκμεταλλεύσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στην ευφυή και ψηφιακή γεωργία.

-Διαφήμιση-