Κάλεσμα για την καταγραφή καλών πρακτικών στην ψηφιακή γεωργία για τη μετάδοση στους αγρότες

Κάλεσμα για την καταγραφή καλών πρακτικών ψηφιακής τεχνολογίας, με στόχο τη μετάδοση λύσεων, γνώσεων και εμπειριών στον αγροδιατροφικό τομέα πραγματοποιεί η ομάδα ψηφιακής καινοτομίας του FAO, μέσω της παγκόσμιας κοινότητας e-Agriculture. Συγκεκριμένα, ζητά προτάσεις για δύο κατηγορίες: «Καλές ή υποσχόμενες πρακτικές για τη χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας και ενημέρωσης, καθώς και ψηφιακών καινοτομιών στη γεωργία» και «Ψηφιακές λύσεις στη γεωργία».

Οι πρακτικές που θα επιλεγούν θα δημοσιευθούν στην κοινότητα της e-Agriculture, ώστε να επιτραπεί στα μέλη να χρησιμοποιήσουν τις πρακτικές αυτές προς όφελος των αγροτών. Τα είδη των τεχνολογιών που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται είναι καινοτομίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το blockchain, το διαδίκτυο των πραγμάτων, οι γεωπεριβαλλοντικές τεχνολογίες και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Στόχος, σύμφωνα με την παγκόσμια κοινότητα e-Agriculture, είναι οι διαθέσιμες τεχνολογίες να χρησιμοποιηθούν ξανά και σε διαφορετικές περιοχές ή να βελτιωθούν, ώστε οι μικρές σε μέγεθος εκμεταλλεύσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στην ευφυή και ψηφιακή γεωργία.