Κάλεσμα για παγκόσμια εφαρμογή τεχνολογιών για το «Αγρόκτημα του Μέλλοντος»

Συνεργασία για τη δημιουργία μίας σύγχρονης εκμετάλλευσης

Την εξέλιξη του «Αγροκτήματος του Μέλλοντος» συνεχίζει το ολλανδικό πανεπιστήμιο Wageningen, ζητώντας τη βοήθεια τεχνολογικών εταιρειών παγκοσμίως. Το «Αγρόκτημα του Μέλλοντος» είναι ένα πρόγραμμα πρακτικής εφαρμογής τεχνολογιών στο χωράφι, με στόχο τη δημιουργία μίας σύγχρονης εκμετάλλευσης, στην οποία η παραγωγικότητα είναι αυξημένη και η χρήση χημικών αγροεφοδίων μηδαμινή.

Για τη συνέχιση του προγράμματος και την εφαρμογή τεχνολογιών από όλο τον κόσμο, το πανεπιστήμιο διαθέτει τα κουπόνια καινοτομίας. Μέσω αυτών, εταιρείες αγροτεχνολογίας παγκοσμίως μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δοκιμή της τεχνολογίας τους από τους ειδικούς του Wageningen.

Αυτόνομα ρομπότ και τρακτέρ

Περισσότερες από 50 εταιρείες από την Ολλανδία και το εξωτερικό έχουν υποβάλει αιτήσεις τους τελευταίους μήνες για να δοκιμάσουν μια καινοτομία ή μια νέα τεχνολογία που μπορεί να συμβάλει στην κυκλική γεωργία. Τέσσερις υποψήφιοι, οι οποίοι αναπτύσσουν αυτόνομα ρομπότ και τρακτέρ, έχουν πλέον λάβει κουπόνι. Αυτό θα τους επιτρέψει να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις, την εμπειρία και την υποστήριξη του «Αγροκτήματος του Μέλλοντος». Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, οι αιτήσεις είναι ακόμα ανοιχτές για τις εταιρείες που ενδιαφέρονται. Το σύστημα κουπονιών περιλαμβάνει τρεις τύπους. Ο πρώτος τύπος αφορά την εφαρμογή της τεχνολογίας στο «Αγρόκτημα του Μέλλοντος» για την εξέταση της τεχνικής και οικονομικής βιωσιμότητας της τεχνολογίας.

Ο δεύτερος τύπος αφορά τα εξωτερικά κόστη που χρειάζεται για την ανάπτυξη και τη δοκιμή ενός πρωτοτύπου. Ο τρίτος τύπος αφορά τη χρήση των εγκαταστάσεων του «Αγροκτήματος του Μέλλοντος» για τη δοκιμή και την επικύρωση μιας καινοτομίας στην πράξη. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου.

Παγκόσμια πρωτοβουλία Farm2050

Μία ακόμη παρόμοια προσπάθεια είναι αυτή της πρωτοβουλίας Farm2050, που ξεκίνησε από τη συνεργασία των εταιρειών Finistere Ventures και Innovation Endeavors και εκτείνεται σε πολλές ακόμη εταιρείες στο αγροδιατροφικό σύστημα.

Η πρωτοβουλία ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας πλατφόρμας για την επικύρωση νέων τεχνολογιών στον τομέα της λίπανσης, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα αποθετήριο τεχνολογιών διαθέσιμων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πλατφόρμα ονομάζεται Nutrient Technology Trialing Platform και καλεί εταιρείες παγκοσμίως να δηλώσουν συμμετοχή.