Καλλιέργεια σιτηρών: Ρελάνς στο σκληρό σιτάρι, έως 20% πάνω φέτος οι εκτάσεις

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τελευταίες εκτιμήσεις της Ένωσης Ευρωπαϊκών Εμπορικών Επιχειρήσεων Δημητριακών και Ελαιούχων Σπόρων (COCERAL) για τη φετινή καλλιεργητική περίοδο. Σε αυτές είναι αξιοσημείωτη η προβλεπόμενη αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων σκληρού σίτου, γεγονός που παρουσίασε η «ΥΧ» με ρεπορτάζ της σε πρόσφατο φύλλο. Φαίνεται ότι η υποχώρηση της ελαιοκράμβης στη Βόρεια Ελλάδα, σε συνδυασμό με τη δυσαρέσκεια που υπάρχει για την τιμή παραγωγού στο βαμβάκι, αλλά και τη θετική εξέλιξη της προηγούμενης χρονιάς στην τιμή παραγωγού σκληρού σίτου, προσδίδουν μια σημαντική δυναμική στο προϊόν.

Αυτή αποτυπώνεται σε μια μεγάλη αύξηση καλλιεργούμενων εκτάσεων, πάνω από το όριο των 3,5 εκατ. στρεμμάτων.

Παραμένει το πρόβλημα της παραγωγικότητας και των τιμών

Συγκεκριμένα, πρόβλεψη για τη χώρα μας τοποθετεί τις καλλιεργούμενες εκτάσεις στα 3,6 εκατ. στρέμματα (από τα 3 εκατ. στρέμματα πέρσι, αύξηση δηλαδή 20%). Έτσι, η Ελλάδα παρουσιάζει με διαφορά τη μεγαλύτερη αύξηση εκτάσεων σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, δηλαδή τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη που διαβλέπει η COCERAL για τη φετινή εγχώρια παραγωγή σκληρού σίτου, υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η χώρα μας αναμένεται να εμφανίσει υστέρηση στον τομέα των στρεμματικών αποδόσεων. Επιπλέον, όπως προκύπτει από τον σχετικό πίνακα, σε επίπεδο αποδόσεων η Ελλάδα υπολείπεται σταθερά του ευρωπαϊκού μέσου όρου (ΕΕ-14). Το 2020, η μέση στρεμματική απόδοση στη χώρα μας ανήλθε στα 250 κιλά, τη στιγμή που ο μέσος όρος στην ΕΕ έφτασε τα 330 κιλά.

Αυτό που πάντως προβληματίζει για την τρέχουσα σεζόν είναι ότι ενώ στους άλλους δυνατούς παίκτες αναμένεται αύξηση της απόδοσης σκληρού σίτου, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που περιμένει μείωση. Αναλυτικότερα, στη Γαλλία αναμένεται η μεγαλύτερη αύξηση των αποδόσεων, με τη μέση εκτιμώμενη απόδοση για φέτος να φτάνει τα 550 κιλά/στρέμμα, έναντι 518 κιλών/στρέμμα την προηγούμενη περίοδο.

Προβλέψεις για παραγωγή σκληρού σίτου 2020/2021

 

Ελλάδα

Ιταλία

Γαλλία

Ισπανία

ΜΟ ΕΕ-14

Περίοδος

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Εκτάσεις (εκατ. στρ.)

3

3,6

12,6

13

2,51

2, 55

2,54

2,95

21,19

22,64

Αποδόσεις (kg/στρ.)

250

230

305

320

518

550

325

330

330

337

Τιμή παραγωγού (2019/2020)

20,24 λεπτά

23,52 λεπτά

21,87 λεπτά

 

Πηγή: COCERAL, Εurostat

Στην Ιταλία προβλέπεται αύξηση από τα 305 στα 320 κιλά/στρέμμα. Τέλος, η πρόβλεψη για την Ισπανία είναι ότι θα σημειωθεί ισχνή αύξηση αποδόσεων, από τα 325 κιλά/στρέμμα στα 330 κιλά/στρέμμα.

Όλα αυτά αναδεικνύουν το ζήτημα των καλλιεργητικών πρακτικών που εφαρμόζουν οι παραγωγοί της κάθε χώρας, στις οποίες βέβαια εντάσσεται και η ορθολογική λίπανση. Μαζί με τις καλλιεργητικές τάσεις, σημαντικότατη παράμετρος για τη διαμόρφωση της προσόδου του αγρότη είναι η τιμή παραγωγού. Η έλλειψη ανταγωνιστικότητας του εγχώριου πρωτογενούς τομέα και άλλες παθογένειες της αγοράς διατηρούν τις τιμές του Έλληνα παραγωγού σε σταθερά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους συναδέλφους του.

Οι χαμηλές τιμές παραγωγού και το υψηλό κόστος της εγχώριας πρωτογενούς παραγωγής είναι ζητήματα που έχουν αναδειχθεί με συνέπεια από την «ΥΧ», όμως δεν έχουν αντιμετωπιστεί με επιτυχία από τις εκάστοτε κεντρικές πολιτικές ηγεσίες.