Καλλιεργητικές Πρακτικές: Αντιμετώπιση ζημιών στην πατάτα κατά την αποθήκευση

Συνιστώμενα μέτρα για την προστασία των κονδύλων της πατάτας από τον Περονόσπορο και τη Φθοριμαία πριν, κατά την συγκομιδή και κατά την αποθήκευση της προτείνει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού Ελέγχου και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου. Συγκεκριμένα, τονίζει ότι στο οροπέδιο Λασιθίου, οι σοβαρές ζημιές που παρατηρούνται κατά την αποθήκευση της πατάτας οφείλονται κατά κανόνα στη φθοριμαία και στον περονόσπορο (η ασθένεια φέτος εμφανίστηκε έντονα το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου).

Περονόσπορος

Οι προσβεβλημένοι κόνδυλοι αρχικά εμφανίζουν στην επιφάνειά τους ακανόνιστες κηλίδες, ελαφρά βυθισμένες με γκριζωπή ή καστανή απόχρωση, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο. Όταν η προσβολή προχωρά σε βάθος, πάνω στις κηλίδες αναπτύσσονται δευτερογενή παθογόνα και οι κόνδυλοι σαπίζουν. Ο κίνδυνος για την προσβολή των κονδύλων υφίσταται, όταν βρίσκονται μέσα στο έδαφος, κατά τη συγκομιδή και κατά την αποθήκευση μετά την επαφή τους με σπόρια του μύκητα. Για τη μείωση του μολύσματος, αλλά και για την παρεμπόδιση της μετάδοσης του περονόσπορου στους κονδύλους (κυρίως για τις πατάτες που δεν προορίζονται για άμεση κατανάλωση, αλλά για αποθήκευση και μεταγενέστερη διάθεση στην αγορά) συστήνονται τα παρακάτω μέτρα:

Προστασία της καλλιέργειας μέχρι και την αποξήρανση των φυτών (φύλλων και στελεχών).

Τα ποτίσματα να σταματούν 4 – 5 ημέρες πριν από τη συγκομιδή και οπωσδήποτε να μη γίνεται συγκομιδή μετά από βροχή.

Να μη γίνεται συγκομιδή προτού οι πατάτες να είναι τελείως ώριμες (μεστωμένες).

Διαχείριση των στελεχών της πατάτας με τα κατάλληλα εγκεκριμένα σκευάσματα (αποξήρανση, κάψιμο), όταν η καλλιέργεια έχει συμπληρώσει το βιολογικό της κύκλο.

Φθοριμαία

Η φθοριμαία, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, προσβάλλει τους κονδύλους της πατάτας στο χωράφι και κατά την αποθήκευση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί για τον έλεγχο του εντόμου κυρίως στις πατάτες που δεν προορίζονται για άμεση κατανάλωση, αλλά για αποθήκευση. Η αντιμετώπιση βασίζεται σε καλλιεργητικά – προληπτικά μέτρα, καθώς και επεμβάσεις με εντομοκτόνα και συγκεκριμένα:

Λίγο πριν από τη συγκομιδή και όταν η καλλιέργεια έχει ακόμα φύλλα να γίνεται ψεκασμός με εγκεκριμένο εντομοκτόνο που έχει στόχο τη μείωση των πληθυσμών στο χωράφι.

Να συνεχίζονται οι αρδεύσεις της καλλιέργειας μέχρι και 4 – 5 ημέρες πριν από τη συγκομιδή (έτσι αποφεύγεται ο σχηματισμός ρωγμών στο έδαφος, λόγω ξήρανσής του, μέσω των οποίων εισέρχεται το έντομο και γεννά στους κονδύλους που βρίσκονται στο έδαφος).

Άμεση συγκομιδή των κονδύλων μετά την ωρίμανσή τους.

Μετά τη συγκομιδή, οι πατάτες να μην αφήνονται σε σωρούς ή σε κιβώτια στην ύπαιθρο (ούτε για μια νύχτα), διότι οι κόνδυλοι είναι εκτεθειμένοι: το έντομο ωοτοκεί πάνω σε αυτούς και ακολουθεί η προσβολή τους από τις προνύμφες, η οποία γίνεται αντιληπτή μετά την αποθήκευσή τους.

Να αποθηκεύονται μόνο οι υγιείς κόνδυλοι. Κόνδυλοι τραυματισμένοι και με εμφανείς προσβολές από φθοριμαία να απομακρύνονται και να καταστρέφονται.

Στα ανοίγματα των αποθηκών να τοποθετείται εντομοστεγές δίκτυ για την παρεμπόδιση της εισόδου των εντόμων.

Να γίνεται επίπαση των αποθηκευμένων κονδύλων κατά στρώματα με εγκεκριμένα για τον σκοπό αυτόν σκευάσματα του βακίλου της Θουριγγίας.