Καλλυντικά και συμπληρώματα διατροφής από το Δελφικό τοπίο

Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και καινοτόμες δράσεις

Καλλυντικά και συμπληρώματα διατροφής από το Δελφικό τοπίο

Ο Δήμος Δελφών ανοίγει νέους δρόμους στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα παραγωγής, αξιοποιώντας τον φυτικό πλούτο της ευρύτερης περιοχής. Προσπαθεί να συνθέσει την έρευνα, τη γνώση και την καινοτομία για την παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής και φαρμακευτικής αξίας. Στην κατεύθυνση αυτήν, βασίζεται στην πλούσια βιοποικιλότητα της περιοχής και στη χρήση όλων των παράγωγων υποπροϊόντων της κατεργασίας της ελιάς.

Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν τη θεματική της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες στο Δημαρχείο της Άμφισσας. Στη συνάντηση αυτή, πήραν μέρος ο δήμαρχος Δελφών, Θανάσης Παναγιωτόπουλος, τα μέλη της ομάδας του ερευνητικού εργαστηρίου του προέδρου της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή κ. Σκαλτσούνη, κ.κ. Αργυροπούλου και Βουγογιαννοπούλου, και οι αντιδήμαρχοι Νικ. Μολιώτης και Μ. Ανδρεοπούλου. Οι παριστάμενοι συζήτησαν τρόπους, ώστε η σύμπραξη των δύο πλευρών να αποβεί αμοιβαία επωφελής και η μεταφορά τεχνογνωσίας της σχολής σε σχετικές δράσεις και πρωτοβουλίες του Δήμου Δελφών να είναι αποτελεσματική. Στη συνέχεια, τους απασχόλησε η γραφειοκρατική διαδικασία της σύναψης πρωτοκόλλου συνεργασίας και της προγραμματικής σύμβασης ανάμεσά τους.  

Τέλος, πραγματοποιήθηκε λεπτομερής ανάλυση της παραγωγικής διαχείρισης των υποπροϊόντων του ελαιώνα της Άμφισσας και της αξιοποίησης των αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών, που ενδημούν στην περιοχή του Παρνασσού. Ειδικότερα, και αναφορικά με το πρώτο σκέλος, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από την πλευρά των ερευνητριών της Φαρμακευτικής Σχολής για την αξιοποίηση του κατσίγαρου και των φύλλων της ελιάς. Απώτερος στόχος είναι η παρασκευή εκχυλίσματος για χρήση σε καλλυντικά και συμπληρώματα διατροφής. Στο σημείο αυτό προτάθηκε από τον δήμαρχο Δελφών η δυνατότητα ιδιωτικής επένδυσης για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας των υποπροϊόντων του ελαιώνα μικρής βιομηχανικής κλίμακας στο ΒΙΟΠΑ Άμφισσας. Η επένδυση μπορεί να επιδοτηθεί και με κεφάλαια από τα επιδοτούμενα προγράμματα του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ στο επενδυτικό σχήμα μπορούν να συμμετέχουν και εταιρείες που έχουν επιδείξει σοβαρό σχετικό ενδιαφέρον για επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα.

του Γιάννη Σάρρου

Διαβάστε ακόμη στην «ΥΧ» που κυκλοφορεί:

  • Διαβούλευση για την επιτραπέζια ελιά
  • 4 άξονες στη διαχείρηση του Ελαιώνα