Καλύτερη διαχείριση βοσκότοπων μέσω της τεχνολογίας

Οι κτηνοτρόφοι θα γνωρίζουν την ποιότητα και την ποσότητα του χορταριού

–—œ¬¡‘¡ –œ’ ¬œ” œ’Õ ”‘«Õ –≈—…œ◊« ‘«” ¬œÕ…‘”¡”

Ενα εργαλείο καταγραφής της ποιότητας και της ποσότητας του χορταριού στα βοσκοτόπια έχουν στη διάθεσή τους οι αγρότες μέσω του έργου GrassQ. Στόχος είναι να έχουν οι αγρότες τις κατάλληλες πληροφορίες για τη βόσκηση των βοοειδών τους. Το έργο που διεξάγεται σε διαφορετικά κράτη-μέλη της Ευρώπης αναπτύσσει μια τεχνική μέτρησης ακριβείας για τους αγρότες, ώστε να βελτιώσουν τα βοσκοτόπια των αγρών τους και τα συστήματα βόσκησης.

Το εργαλείο βασίζεται σε ένα αυτοματοποιημένο εργαλείο μέτρησης χορταριού, το οποίο ονομάζεται Grasshopper. Όπως τονίζει η Bernadette O’ Brien, της αρμόδιας αρχής για την ανάπτυξη της γεωργίας και των τροφίμων από τον Οργανισμό συμβουλευτικής Teagasc, «το Grasshopper διαθέτει αισθητήρα υπερήχων που μετρά την ποσότητα του γρασιδιού και περιλαμβάνει ενσωματωμένο GPS.

Εικόνες τηλεπισκόπησης των μετρούμενων βοσκότοπων λαμβάνονται, επίσης, από δορυφόρους ή μη επανδρωμένα οχήματα. Το έργο στοχεύει στην κατασκευή ενός αισθητήρα υπερύθρων στο Grasshopper, έτσι ώστε να εκτιμάται επίσης η ποιότητα του γρασιδιού (ξηρά ουσία και πρωτεΐνη).

Όλα τα δεδομένα από τις μετρήσεις της ποσότητας και ποιότητας του χορταριού θα αποθηκεύονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία στη διαδικτυακή πλατφόρμα GrassQ. Θα προκύπτουν έτσι πληροφορίες υψηλής ποιότητας, σε πραγματικό χρόνο, με γεωγραφική ένδειξη σχετικά με την ποιότητα και την ποσότητα του χορταριού, στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση ο αγρότης μέσω μιας φιλικής προς τον χρήστη εφαρμογής για smartphone ή ενός online συστήματος υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων.