Καμπανάκι από 3 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, για απένταξη παραγωγών από βιολογική κτηνοτροφία

Φάρμα Φαρμάκη - Κατρή: Ένα πρότυπο της σύγχρονης ελληνικής κτηνοτροφίας

Τον κίνδυνο να απενταχθούν κτηνοτρόφοι από το πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας επισημαίνουν με ερώτησή τους προς τους συναρμόδιους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ευάγγελο Αποστόλου, Πάνο Σκουρλέτη και Παναγιώτη Κουρουμπλή, αντιστοίχως επισημαίνουν τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν να επισπευτούν οι καθυστερήσεις στην αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Την ερώτηση συνυπογράφουν οι βουλευτές , Γιώργος Βαρεμένος, Μαρία Τριανταφύλλου και Γιώργος Δημαράς. «Σύμφωνα με τον νόμο 4056/2012, οι κτηνοτρόφοι που διατηρούσαν σταβλικές εγκαταστάσεις χωρίς να διαθέτουν άδεια, όφειλαν, προκειμένου να εξασφαλισθεί η νόμιμη συνέχιση της λειτουργίας τους, να λάβουν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή τη βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εντός τριών ετών από την ισχύ του νόμου, χωρίς μάλιστα την καταβολή προστίμου. Με τον νόμο 4351/2015 η προθεσμία αυτή παρατάθηκε κατά 18 μήνες, με νέα πλέον καταληκτική ημερομηνία την 12η Σεπτεμβρίου 2016», επισημαίνουν.

«Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξή τους στο Μέτρο 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» και, ειδικότερα, στη Δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», στο πλαίσιο της οποίας η αίτηση ενίσχυσης πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοτυπία της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας ή, τουλάχιστον, από αντίγραφο της αίτησης έκδοσής της, με υποχρεωτική την υποβολή της στη συνέχεια μαζί με τη δήλωση εφαρμογής του πρώτου έτους πληρωμής», τονίζουν.

Οι τρεις βουλευτές υποστηρίζουν πως παρατηρείται «μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των πράξεων χαρακτηρισμού και παραχώρησης των εκτάσεων από τα αρμόδια Δασαρχεία, λόγω έλλειψης προσωπικού όπως δηλώνεται σχετικά, με ενδεικτική την περίπτωση του Δασαρχείου Αμφιλοχίας, που καλύπτει τις κατεξοχήν ορεινές περιοχές του Ξηρόμερου και του Βάλτου όπου η κτηνοτροφία αποτελεί τη βασική οικονομική δραστηριότητα. Η παρατεινόμενη αυτή καθυστέρηση εγκυμονεί τον κίνδυνο, καθώς η προθεσμία της 12ης Σεπτεμβρίου τείνει να εκπνεύσει, ενεργές μονάδες να εκπέσουν σε καθεστώς παρανομίας και, ταυτόχρονα, κτηνοτρόφοι να απενταχθούν από το πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας».

Σημειώνουν μάλιστα πως η κτηνοτροφία αποτελεί βασική παραγωγική δραστηριότητα στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, ο οποίος μάλιστα κατέχει το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στη βιολογική εκτροφή, η οποία συμβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και

πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να βρεθούν οριστικά στη γκρίζα ζώνη της αυθαιρεσίας και της απουσίας κάθε ελέγχου και άλλοι να απενταχθούν από το πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας. Ζητούν έτσι να πληροφορηθούν ποια μέτρα πρόκειται να λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα «χωρίς άλλες καθυστερήσεις και εμπλοκές, η αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων».

Υπενθυμίζουμε πως το πρόβλημα αυτό έχει αποτελέσει διαχρονικά βραχνά για τους κτηνοτρόφους, που έχουν δημιουργήσει παραγωγικές μονάδες αλλά λόγω των τραγικών καθυστερήσεων στις άδειες (κυρίως τις περιβαλλοντικές, λόγω χωροταξικού) είχε ως αποτέλεσμα να  απεντάσσονται κτηνοτρόφοι από τα σχέδια βελτίωσης αλλά  και Νέοι Αγρότες από τα προγράμματα.

Άννα Στεργίου