Κάν’ το όπως οι Δανοί

Μείωση της γης με μεγιστοποίηση της απόδοσης μέσω της τεχνολογίας

Κατάφεραν να παράγουν περισσότερα τρόφιμα σε λιγότερες εκτάσεις γης. Ο λόγος για τους Δανούς αγρότες που μεγιστοποίησαν τις αποδόσεις τους λόγω της σύγχρονης τεχνολογίας.

Τη διαδεδομένη χρήση της τεχνολογίας ανάμεσα στους Δανούς αγρότες καταγράφει η Λευκή Βίβλος «Καινοτόμος Τεχνολογία» του δανέζικου Ινστιτούτου Γεωργικών Γνώσεων «Food Nation». Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η σύγχρονη δανέζικη γεωργία έχει αναπτυχθεί με την ανάγκη για αποτελεσματική χρήση περιορισμένης καλλιεργήσιμης γης.

Από το 1990, οι αγρότες έχουν αυξήσει την απόδοσή τους κατά σχεδόν 30%, ενώ τηρούν τους κανονισμούς της Δανίας και της ΕΕ σχετικά με την απόρριψη θρεπτικών ουσιών στα ύδατα. Σύμφωνα με τη Βίβλο, τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης και εφαρμογής της σύγχρονης τεχνολογίας.

Χρήση τεχνολογίας

Ένας αυξανόμενος αριθμός Δανών αγροτών βασίζονται σε ρομπότ πεδίου για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους, καταφέρνοντας για παράδειγμα να ελέγχουν τις καλλιέργειές τους και τους εχθρούς.

Σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο, η Δανία είναι τώρα ένας από τους «ψηφιακούς ηγέτες», χάρη στη στενή αλληλεπίδραση μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που επιταχύνει το ταξίδι από την καινοτόμο έρευνα σε επιτυχημένα εμπορικά προϊόντα.

Επτά οργανισμοί έρευνας και τεχνολογίας που έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση της Δανίας διαδραματίζουν βασικό ρόλο σε αυτήν τη μεταφορά γνώσης, διασφαλίζοντας ότι η σύγχρονη τεχνολογία αξιοποιείται ομαλά και αποτελεσματικά.

Παρομοίως, το κέντρο γεωργικής γνώσης που ανήκει στους αγρότες SEGES, το οποίο είναι μέρος του Δανέζικου Συμβουλίου Γεωργίας και Τροφίμων, βοηθά να φέρει τις τελευταίες γνώσεις και τεχνολογίες στους αγρότες όσο το δυνατόν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα. Χρησιμοποιώντας την εφαρμοσμένη επιστήμη από τα πανεπιστήμια και διευκολύνοντας τις συναντήσεις μεταξύ αγροτών και εμπορικών εταιρειών, νέα προϊόντα δοκιμάζονται και τροποποιούνται από το αρχικό στάδιο της ανάπτυξής τους.