Ο Καναδάς εξοπλίζει τους αγρότες με συστήματα πρόγνωσης καιρού

Συνεργασία με τον αγροτικό τομέα έχει συνάψει η κυβέρνηση του Καναδά, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τους αγρότες της επαρχίας Μανιτόμπα να προστατευτούν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Με εργαλεία πρόβλεψης, οι αγρότες θα είναι σε θέση να λαμβάνουν ειδοποιήσεις σχετικά με τον καιρό και τις απότομες αλλαγές.

Πιο αναλυτικά, η καναδική κυβέρνηση ανακοίνωσε μια επένδυση άνω του 1 εκατ. δολαρίων για την αγροτική ένωση Manitoba Forage and Grassland Association (MFGA). Η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ενός νέου εργαλείου πρόβλεψης, που θα βοηθήσει τους αγρότες και τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν καλύτερα και να διαχειριστούν ακραία καιρικά φαινόμενα στη λεκάνη απορροής του ποταμού Assiniboine.

Προβλέψεις για υγρασία εδάφους

Με τη χρηματοδότηση, το MFGA θα δημιουργήσει ένα διαδικτυακό εργαλείο που θα παρέχει προβλέψεις επτά ημερών για την υγρασία του εδάφους, τα υπόγεια ύδατα και τη ροή των επιφανειακών υδάτων.

Οι παραγωγοί θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για να υιοθετήσουν καλύτερες στρατηγικές διαχείρισης των δραστηριοτήτων τους σε συνάρτηση με τη μεταβολή του καιρού.