ΚΑΠ: Μόλις το 14% των εκµεταλλεύσεων θα επωφεληθεί από τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου

✱ Μόλις το 14% των εκμεταλλεύσεων της ΕΕ θα επωφεληθεί από τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου
✱ Ισχνή η χρηματοδότηση για ψηφιακές τεχνολογίες, συμβουλευτική και κατάρτιση

Τα αδύναμα σημεία των Στρατηγικών Σχεδίων των κρατών-μελών για την ΚΑΠ 2023–2024 αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, η έκθεση που δημοσίευσε χθες το απόγευμα, Πέμπτη 23 Νοεμβρίου, η Κομισιόν, με τίτλο «Σύνοψη των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ 2023-2027: Κοινή προσπάθεια και συλλογική φιλοδοξία». Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα Στρατηγικά Σχέδια θα μπορούσαν να είχαν υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας ή να είχαν ακολουθήσει καλύτερες προσεγγίσεις.

Εργαλεία διαχείρισης κινδύνου

Για παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων και έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από κρίσεις και διαταραχές, η Επιτροπή ζητά από τα κράτη-μέλη περαιτέρω ενίσχυση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου και αυξημένη απορρόφησή τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ενδεικτικό ότι περίπου μόλις το 14% του συνόλου των εκμεταλλεύσεων της ΕΕ αναμένεται να επωφεληθεί από τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου μέσω Παρέμβασης της νέας ΚΑΠ.

«Η αυξανόμενη εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων και οι παγκόσμιες γεωπολιτικές αβεβαιότητες απαιτούν την ενίσχυση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου και την αυξημένη απορρόφησή τους σε ολόκληρη την Ένωση, μέσω κοινοτικών ή εθνικών προγραμμάτων, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των αιτιών και την αύξηση της ανθεκτικότητας των εκμεταλλεύσεων μεσοπρόθεσμα», επισημαίνει η Κομισιόν.

Ψηφιακά/Συμβουλές

Στην αξιολόγησή της, η Επιτροπή σημειώνει, επίσης, ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες, ώστε περισσότερες εκμεταλλεύσεις να υιοθετήσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες και την καινοτομία. Επιπλέον, το ευρύ φάσμα αναγκών για συμβουλές, κατάρτιση και ανταλλαγή γνώσεων δεν θα καλυφθεί από τη μέχρι στιγμής προγραμματισμένη χρηματοδότηση.

«Η προγραμματισμένη χρηματοοικονομική κατανομή δεν φαίνεται να ταιριάζει με το ευρύ φάσμα των αναγκών που πρέπει να καλυφθούν για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού», σημειώνει η Κομισιόν, και αναφέρει ότι «σε σύγκριση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, οι προσπάθειες των Στρατηγικών Σχεδίων να τονώσουν τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών παραμένουν μάλλον περιορισμένες». Η έκθεση επισημαίνει τις ίδιες προκλήσεις για τις αγροτικές κοινότητες, καθώς το LEADER αντιπροσωπεύει μόνο το 7,7% των συνολικών ταμείων Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ.