Καταγραφή αναγκών σε εργάτες γης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Τις θέσεις εργασίας που εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν για εργασία, εξαρτημένη, εποχική απασχόληση, αλιεργάτες και απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, οι οποίες θα καλυφθούν με τη διαδικασία της μετάκλησης από πολίτες τρίτων χωρών, κατά τα έτη 2023-2024, καταγράφει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Για τον λόγο αυτόν, σε αντίστοιχες συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Ελλάδα, προκειμένου να καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες των παραγωγών σε εργατικά χέρια.

Η καταγραφή γίνεται βάσει νόμου, καθώς με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που εκδίδεται το τελευταίο τρίμηνο καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός θέσεων για εξαρτημένη εργασία (άρθρο 12 του Ν. 4251/14), για εποχική απασχόληση (άρθρο 13 του Ν. 4251/14), απασχόληση αλιεργάτη (άρθρο 14 του Ν. 4251/2014), απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (άρθρα 109-27 του Ν. 4251/2014), που χορηγούνται σε πολίτες τρίτων χωρών ανά περιφέρεια και ειδικότητα απασχόλησης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της περιφέρειας, με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται προσαύξηση του ανώτατου αριθμού θέσεων έως 10%, ώστε να καλύπτονται απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. Σημειώνεται ότι για την έκδοση της παραπάνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά και η γνώμη των περιφερειών της χώρας, αναφορικά με τις υπάρχουσες ανάγκες εργασίας στην ελληνική επικράτεια, με κριτήριο και τη διαβούλευση με τους εργοδοτικούς φορείς.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στις συσκέψεις, δίδεται η δυνατότητα, μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής τους, να αποσταλεί από τους ενδιαφερόμενους σχετική έκθεση, αναφορικά με την εκτίμηση του φορέα για τον αριθμό των θέσεων και τις ειδικότητες που θα χρειαστεί να καλυφθούν με τη διαδικασία της μετάκλησης.